VR DMS er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Stjørdal og Meråker. VR DMS har en sengepost med 12 intermediære
senger, 3 senger for interkommunal øyeblikkelig hjelp og 4 satelittsenger for St. Olavs Hospital. Videre gis tilbud om dagbehandling.

I tillegg har vi poliklinikker innen dialyse, røntgen, gynekolog, jordmor og hørselssentral med ørelege og audiografer ved senteret. Vi har som mål å
være et kompetansesenter sammen med våre samarbeidspartnere, og har som målsetting å
utforme en helhetlig behandlingskjede for mennesker med sammensatte og kroniske
sykdommer og funksjonsreduksjon i samarbeid med andre instanser. VR DMS ligger
sentralt plassert i Stjørdal kommune, i det nye Stjørdal helsehus.

Det nye helsehuset bidrar til effektiv behandlingsforløp for pasienten gjennom at ulike faggrupper er samorganisert og arbeider i tett
samspill. Høy fagkunnskap, innovativ helsetjeneste og rehabilitering skal være
et særpreg ved det daglige livet i helsehuset. Helsehuset huser DMS, korttids- og rehabiliteringsavdeling, responssenter for velferdsteknologi, lærings- og mestringssenter, legevakt og
ambulansetjeneste.

VR DMS lyser ut ledig vikariat, 100 % stilling, som lege - fra 01.08.22 til 31.10.22. Annen startdato kan avtales.

Arbeidsoppgaver

  • Betjene intermeditær sengepost, medisinsk dagenhet, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsenhet. Ansvarsområdene kan endres.

Kvalifikasjoner

  • Gyldig norsk autorisasjon som lege
  • Spesialist i allmennmedisin. Leger som er under utdanning i allmennmedisin vil også bli vurdert.

Personlige egenskaper

  • Foruten faglige kvalifikasjoner, legger vi i vår utvelgelse vekt på personlige egenskaper som engasjement, fleksibilitet, samarbeidsholdninger og evne til å motivere medarbeidere.

Vi tilbyr

  • Et godt tverrfaglig miljø
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Stjørdal kommune
Kontaktperson
Navn: Ann Sissel Wangberg Helgesen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97774198
Arbeidssted
Værnesregionen DMS/Stjørdal helsehus 
Breidablikkvegen 1
7500 Stjørdal