Kort om arbeidsgiver
Velkommen til oss på legevakten i Sandefjord. En av våre ALIS-leger skal ut i svangerskapspermisjon og vi gleder oss til å møte deg! Legevakta er veldrevet og befinner seg i store, fine og nye lokaler i Sandefjord medisinske senter/SMS.

Legevakten har åpningstid 24/7, er kjent for god trivsel blant ansatte, og for å yte en meget god tjeneste til befolkningen i Sandefjord. Det er 2 faste stillinger for allmennleger i spesialisering (ALIS) og en fast overlege, på legevakta i Sandefjord. Øvrige vakter dekkes av fastleger og legevaktvikarer. Per dags dato er det 18 ALIS (allmennleger i spesialisering) i forskjellige stillinger i Sandefjord kommune. Helsedirektoratet fremmer ALIS ordningen med gode kompensasjonsordninger, slik at vi kan tilby et utdanningsløp med kurs, veiledning, supervisjon og nettverkssamlinger. Mulighetene er mange i spesialiseringen i allmennmedisin.  Vi legger opp til et helhetlig utdanningsløp med individuell tilpasning og vi jobber aktivt med mulighetene i den nye ALIS ordningen for å skape et sosialt og fagligsterkt miljø i Sandefjord.

Sandefjord er en kystperle med ca. 65 000 innbyggere. Skjærgården tilbyr et hav av muligheter om sommeren. Det er kort vei til skiløyper og fjellnære strøk om vinteren. På litt over en times biltur er du i Oslo. Sandefjords flyplass, Torp, er tidsbesparende og har mange destinasjoner. En drøyt to timer lang fergetur tar deg til Strömstad i Sverige.

Arbeidsoppgaver:
100 % stilling, vikariat.
  •  Turnus: dag / ettermiddag / natt  (4 nattevakter, 2 kveldsvakter / 4 uker)
  •  Kombinert med en mindre kommunal allmennlegeoppgave helsestasjon/sykehjem/ØHD
  •  Stillingen kan kobineres med ekstravakter på legevakt, i egen næringsdrift
Kvalifikasjoner
Fullført turnustjeneste / Lis1
Norsk legeautorisasjon. Se link; Autorisasjon og lisens - Helsedirektoratet
Eller, spesialist i allmennmedisin
Gode skandinaviske språkkunnskaper
 
Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner
Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
Lønn
Årslønn etter kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 8527, (772 153 - 809 951 NOK)

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunes pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Tiltredelse: 01.07.22
Søknadsfrist: 20.05.22

Kontaktpersoner:
Alfrida Doksrød, kommuneoverlege kliniske legetjenester Sandefjord kommune, tlf. + 47 91847127
Celin Rød Larsen, ALIS Sandefjord legevakt, tlf. + 47 92834643
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktpersoner
Navn: Alfrida Doksrød
Tittel: Kommuneoverlege (ALIS ansvarlig)
Telefon: 91847127
E-post: Alfrida.sofie.doksrod@sandefjord.kommune.no
Navn: Celin Rød Larsen,
Tittel: ALIS Sandefjord legevakt
Telefon: +47 92834643
Arbeidssted
Bugårdsgata 9b
3208 SANDEFJORD
Søk på stillingen