Kort om arbeidsgiver
Da en av våre fastleger skal gå av med pensjon blir det fra 01.01.23 ledig fastlegehjemmel i Kongsvinger kommune.

Hjemmelen er tilknyttet Byparken legesenter som er et moderne og velutstyrt legesenter og ligger sentralt i byen. Legesenteret er tilknyttet  5 legehjemler i tillegg til utlyst hjemmel, turnuslege og godt kvalifisert hjelpepersonell. Kollegaene beskriver et godt arbeidsmiljø.

Senteret benytter WinMed3 journalsystem. Listestørrelsen er på 1100 pasienter.

Kongsvinger kommune er vertskommune for interkommunal legevakt der det per februar 2022 er 30-delt tilstedevakt i godt utstyrte lokaler med høyt kvalifisert bemanning. Legevakten er lokalisert i Akershus universitetssykehus - divisjon Kongsvinger.  Det er pliktig deltagelse i legevakten. Hjemmelsinnehaveren har pr tiden ingen offentlige allmennmedisinske legeoppgaver, men dette kan pålegges.

Arbeidsoppgaver
 • Drift av legepraksis
 • Offentlig allmennmedisinske legeoppgaver kan pålegges
 • Plikt til deltakelse i kommunal legevakt
Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent LIS1 eller tilsvarende med rett til refusjon
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten som lege er ønskelig 
 • Søker må kunne fremlegge politiattest for godkjenning                                                      
Personlige egenskaper
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og evner til samarbeid
 • Motivasjon og interesse for samhandling med samarbeidspartnere 
Personlig egnethet vektlegges særskilt  

Annet
Legen som tildeles hjemmelen skal drive sin virksomhet i henhold til vilkår i Fastlegeforskriften,  rammeavtalene ASA 4310 og SFS2305, samt kommunens behov og planer for tjenesten. 

Eventuelt oppgjør for praksisoverdragelse er kommunen uvedkommende og må avtales direkte med hjemmelsinnehaver.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kongsvinger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Arnhild Julseth
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 489 59 251
E-post: arnhild.Julseth@kongsvinger.kommune.no
Navn: Mona Myrvang
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: Mona.Myrvang@kongsvinger.kommune.no
E-post: 992 41 104
Navn: Dag Salicath
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 950 54 071
E-post: salicath@online.no
Arbeidssted
Storgata 44
2212 KONGSVINGER