Kort om arbeidsgiver
Det er ledig en fastlegehjemmel i 100 % stilling ved Landsbylegene DA, med tiltredelse 01.09.2022.

Ved Landsbylegene er det 3 fastleger, som driver fastlegepraksis organisert som selvstendig næringsvirksomhet. Senteret har hatt en stabil legedekning gjennom mange år og har erfarne leger. Senteret ligger i Landsbyen Dokka i Nordre Land kommune med knapt 7000 innbyggere. Det er 4,2 mil til Gjøvik, 5,5 mil til Lillehammer og ca. 2 timer med bil til Oslo.

Praksisen er travel og velutstyrt, med gode kollegiale forhold og et godt arbeidsmiljø. Vi er 3 fastleger, 2 er spesialister i allmennmedisin, og 1 LIS-1 lege. 5 erfarne helsesekretærer deler 3,7 årsverk for hjelpepersonell. Vi bruker Infodoc Plenario journalsystem. Listelengden er på 1225 pasienter. Nødvendig veiledning kan tilbys.

Landsbylegene samarbeider nært med Torpa Legesenter og har felles fraværsdekning i ferier, kurs o.l.
Nordre Land kommune har med dagens organisering fast ansatt sykehjemslege i 70% stilling.
Utenfor praksisens åpningstid er vi tilknyttet Gjøvikregionens interkommunale legevakt, som er lokalisert ved Sykehuset Innlandet på Gjøvik.

Arbeidsoppgaver:

- Drive allmennlegetjeneste i fastlegepraksis
- Deltakelse i offentlig allmennmedisinsk arbeid og legevakt i tråd med avtaler
- Deltagelse i legevakt ved Gjøvikregionens interkommunale legevakt utenom legekontorenes åpningstider, for tiden ca. 1-2 vakter i måneden
- Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke. Det er tilpliktet 4,5 timer pr. uke som helsestasjonslege p.t.

Ønskede kvalifikasjoner:

- Lege med norsk autorisasjon. Vi ber om at HPR-nummeret oppgis i søknadsteksten.
- Har spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller er under spesialisering, jf. Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
- Norsk språk må beherskes tilfredsstillende både skriftlig og muntlig.
- Vi ønsker oss en god kollega som kan arbeide selvstendig. Det er allikevel viktig at vi kan jobbe sammen som et team. Man må også kunne samarbeide med andre instanser på en god og profesjonell måte.
- Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet både som fastlege og som kollega.

Vi kan tilby:
  • Velutstyrt og veldrevet praksis med gode kollegiale arbeidsforhold
  • Nødvendig veiledning
  • Gode inntektsmuligheter
  • Etableringstilskudd/stimuleringsordninger
  • Fleksibel ferieordning
  • Valgfri organisasjonsform; privat praksis, 8.2 avtale, fastlønn eller eventuelt en kombinert løsning

For stillingen gjelder:

Det stilles krav om godkjent politiattest i henhold til bestemmelser i Helsepersonelloven.
Tilsetting i henhold til det enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk: ASA 4310, ASA 4301, SFS 2305, Forskrift om fastlegeordningen og øvrig lov- og avtaleverk for som regulerer fastleger, legevaktsleger og offentlig legearbeid. Overdragelse avtales med nåværende hjemmelsinnehaver. 

Ta gjerne kontakt med daglig leder for Landsbylegene DA og tillitsvalgt for Dnlf, Eirik Bø Larsen, landsbylegeneda@gmail.com, eller hjemmelsinnehaver Maren Ørstad Fossum, lege113@online.no, for nærmere informasjon om stillingen.

Hovedregelen er at søkerlister ikke er unntatt offentlighet, jfr. offentleglova § 25. Dersom du ønsker at ditt navn ikke skal offentliggjøres, ber vi om din begrunnelse for dette i søknadsteksten.


Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nordre Land kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eirik Bø Larsen
Tittel: daglig leder Landsbylegene DA
Telefon: +47 61 11 46 00
E-post: landsbylegeneda@gmail.com
Navn: Maren Ørstad Fossum
Tittel: hjemmelshaver
E-post: lege113@online.no
Navn: Tom Rune Bratlien
Tittel: Enhetsleder Omsorg og Rehabilitering
Telefon: +47 977 86 555
Arbeidssted
Landmovegen 5B
2870 DOKKA