Kort om arbeidsgiver
Team legevakt består av legevakten for Sarpsborg og Rakkestad, Lilletorget legekontor med diabetes- og sårpoliklinikk i tillegg til  vaksinasjons- og smittevernkontor. Vi søker nå etter lege i ca. 66 % fast stilling på natt ved Sarpsborg og Rakkestad legevakt. Stillingen er ledig fra juni 2022.

Film om legevakten i Sarpsborg og Rakkestad ser du her:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OOhYRfbqeCM&feature=youtu.be

Arbeidsoppgaver
Stillingen innebærer vaktlegeansvar for Sarpsborg og Rakkestad legevaktdistrikt.
Undersøke, vurdere og behandle pasienter som møter i legevakt.
Besvare telefonhenvendelser fra samarbeidende helsepersonell. Samarbeide tett med legevakts sykepleier.
Være tilgjengelig i Nødnett og vurdere behov for utrykning ved ut-alarmering fra AMK.
Kjenne til, og følge gjeldende forskrifter og lovverk, samt lokale støttesystemer, prosedyrer og rutiner som gjelder for Sarpsborg kommune og Sarpsborg og Rakkestad legevakt.

Kvalifikasjoner
Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon.
Kompetanse til å gå selvstendige legevakter uten bakvakt.
Gjennomført legevaktskursene i akuttmedisin og vold og overgrep.
Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig.
Kjennskap til norsk lovverk.
Politiattest av ny dato må fremlegges ved tilsettelse.

Personlige egenskaper
Ved tilsetting legges det vekt på personlig egnethet, faglig dyktighet, gode kommunikasjons samarbeidsevner, ansvarsbevissthet og fleksibilitet. 

Vi tilbyr
Lønn i tråd med særavtalen SFS2305.
Godt utstyrt legevaktsbil og utrykningstøy som gir gode muligheter for sykebesøk eller utrykning når det er nødvendig.
Legevaktssentral med erfarne sykepleiere som betjener legevaktstelefonen og mottaket.
Legevakten benytter Manchester triagè system for hastegradsvurdering av alle henvendelser til legevaktssentralen.
ALIS-forløp med veileder, støtte til aktuelle kurs. Sarpsborg og Rakkestad legevakt har lisens fra Helsedirektoratet og arrangerer fire kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell hvert år.  
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Team legevakt
Kontaktpersoner
Navn: Heidi Elisabeth Brodal
Tittel: Teamleder
Telefon: 414 59 923
E-post: heidi.brodal@sarpsborg.com
Navn: Kjell Buvarp Dyrop
Tittel: Medisinskfagligansvarlig lege
Telefon: 990 11 702
E-post: kjell-buvarp.dyrop@sarpsborg.com
Navn: Tove Kolstad Skadsheim
Tittel: Fungerende virksomhetsleder helse
Telefon: 970 09 047
E-post: tesk@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Sarpsborg og Rakkestad legevakt
Roald Amundsens gate 17
1723 SARPSBORG