Kort om arbeidsgiver
Drammen kommune legger til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Vi tilbyr ALIS i nytt spesialiseringsløp, refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter, samt nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgruppe.
 
Drammen kommune er landets 7. største kommune med rundt 100 000 innbyggere og 84 fastlegehjemler fordelt på 23 legesentre. Vi har nå en ledig en selvstendig næringsdrevet fastlegehjemmel tilknyttet Svelvik legesenter. Svelvik er en sjarmerende by som ligger svært idyllisk til ved Drammensfjorden i utkanten av Drammen kommune.
 
Svelvik legesenter er en allmennlegepraksis bestående av 4 fastlegehjemler, hvorav en av de gjenværende fastlegene er ferdig spesialist i allmennmedisin. Legesenteret er veldrevet og det planlegges flytting til nye romslige, lyse og trivelige lokaler, med mulighet for utvidelse. Legesenteret har erfarne og dyktige medarbeidere i et stabilt og godt arbeidsmiljø, og et godt administrert laboratorium. Det er gode parkeringsmuligheter i nærhet til legesenteret. Per i dag drives legesenteret som et kontorsameie, hvor hver praksis drives som et enkeltpersons foretak eller AS, men det er planer om å organisere legesenteret i et eget driftsselskap hetende Svelvik Helsesenter AS. Legesenteret benytter Infodoc journalsystem som er skybasert, er tilkoblet fibernett og er tilknyttet Norsk Helsenett. Det er god tilflyt av pasienter til legesenteret.
 
Fastlegehjemmelen har et listetak på 1300 pasienter. Det totale pasienttallet ved legesenteret er ca 5450. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det inngås egen avtale med de andre legene ved legesenteret før inntreden i gruppepraksisen.
 

Arbeidsoppgaver:
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis
 • Kommunal legevakt, med lite pålagt vaktbelastning
 • Det er per i dag ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen
 • Bidra til drift av legesenter
 
Kvalifikasjoner:
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon
 • Spesialist eventuelt under spesialisering i allmennmedisin
 • Ønskelig med erfaring fra drift av fastlegepraksis
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • For ikke-skandinaviske søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dokumentasjon vedlegges søknaden.
 • Det stilles krav om gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jmf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før eventuell tilsetting. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 
Personlige egenskaper:
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • God klinisk vurderingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 
Vi tilbyr:
 • Godt arbeidsmiljø med mange trivelige kolleger
 • Stort og engasjert legekollegium i Drammen kommune
 • Robust og velfungerende legevakt
 • Tilrettelagt spesialiseringsforløp for allmennmedisin
 • Refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II
 • Praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter
 • Nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgruppe
 
 
Tiltredelse etter avtale
 
 
 
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
 
Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tomasev, Vesna
Tittel: Fratredende fastlege
Telefon: 471 65 207
Navn: Kristiansen, Merete
Tittel: Rådgiver, Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 934 23 167
Søknad
Søknad merkes: 4488221839
Arbeidssted
Svelvik Legesenter
Storgaten 94
3060 SVELVIK