Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmelen er tilknyttet Namdalseid legekontor og er en kommunal fastlegehjemmel i 100% stilling
Namdalseid legekontor er tilknyttet Namdalseid Helsehus. Kontoret består av 2 fastleger, 1 helsesekretærer og 2 sykepleiere. Som fastlege på Namdalseid vil du ha dag-legevakt, den deles mellom legene på kontoret, og samarbeider med Osen og Flatanger ved fravær og annet. Som fastlege pliktes det deltagelse i samkommunal legevakt etter kontortid, ved Midtre Namdal legevakt.
Stillingen inneholder også en funksjon som sykeheimslege.
Kvalifikasjoner
Formelle krav:
- Norsk autorisasjon som lege
- Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
- Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
- Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Personlige egenskaper:
- Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.
Vi tilbyr
- Utviklede arbeidsoppgaver i veldrevet fastlegefellesskap
- Namsos kommune arbeider med oppfølgingsteam og helhetlige pasientforløp, og her har fastlegen en sentral rolle
- Kommunen og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.
Annet
- Inngåelse av avtale som fastlege skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaler
- Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven
- Kommuneadministrasjon og representanter for fastlegene jobber med å få på plass en god handlingsplan for allmennleger i kommunen. Den omhandler både kommunalt ansatte fastleger og fastleger med driftsavtaler.
Ta gjerne kontakt med oppgitte kontaktpersoner fra kommunen for opplysninger.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Namsos kommune
Kontaktpersoner
Navn: Cathrine Ørjasæter Forås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 91171326
E-post: cathrine.o.foras@namsos.kommune.no
Navn: Tore Flosand
Tittel: Virksomhetsleder Helse og forvaltning
Telefon: 91693293
E-post: tore.flosand@namsos.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Namdalseid legekontor
Mellomvegen 8
7750 NAMDALSEID