Kort om arbeidsgiver
Bakklandet legekontor ligger i sentrum og består av 4 fastleger, 3 helsesekretærer og 1 sykepleier. Som fastlege i Namsos kommune vil du også ha dag-legevakt ca. hver 14.dag og plikt til deltagelse i samkommunal legevakt etter kontortid, ved Midtre Namdal legevakt.
Kvalifikasjoner
Formelle krav:
- Norsk autorisasjon som lege
- Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
- Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
- Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Personlige egenskaper:
- Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.
Vi tilbyr
- Utviklede arbeidsoppgaver i veldrevet fastlegefellesskap
- Namsos kommune arbeider med oppfølgingsteam og helhetlige pasientforløp, og her har fastlegen en sentral rolle
- Kommunen og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.
Annet
- Inngåelse av avtale som fastlege skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaler
- Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven
- Kommuneadministrasjon og representanter for fastlegene jobber med å få på plass en god handlingsplan for allmennleger i kommunen. Den omhandler både kommunalt ansatte fastleger og fastleger med driftsavtaler.
Ta gjerne kontakt med oppgitte kontaktpersoner fra kommunen for opplysninger.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Namsos kommune
Kontaktpersoner
Navn: Cathrine Ørjasæter Forås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 91171326
E-post: cathrine.o.foras@namsos.kommune.no
Navn: Tore Flosand
Tittel: Virksomhetsleder Helse og forvaltning
Telefon: 91693293
E-post: tore.flosand@namsos.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Bakklandet legekontor
Sverres gate 23
7800 NAMSOS