Kort om arbeidsgiver
Tre måneders ferievikariat for lege med autorisasjon ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Klinikk for psykisk helse og rus
 
Ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Allmennpsykiatrisk døgnenhet er det ledig ferievikariat for lege med autorisasjon i 100% stilling i perioden 01.06.22 - 31.08.22.
 
Stillingen inngår i en 13 delt vaktturnus som forvakt ved Akutt- og Allmennpsykiatrisk døgnenhet. Det er noe fleksibilitet i forhold til oppstart/ avslutning.
 
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en enhet for klinisk forskning og innovasjon, og en enhet for administrasjon og økonomi.
Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon.  
 
Akutt- og Allmennpsykiatrisk døgnenhet har som oppgave å gi psykiatrisk behandling til mennesker med behov for døgnopphold av kortere varighet. Akuttpsykiatriskdøgnenhet har i tillegg øyeblikkelig hjelp funksjon i Diakonhjemmets sektor.
Allmennpsykiatrisk døgnenhet er en åpen sengepost med 11 pasientsenger.  Flertallet av pasientene er overført fra akuttpsykiatrisk døgnenhet.  De fleste pasientene er frivillig innlagt. Pasientpopulasjonen preges av et bredt diagnosespekter som inkluderer psykoser, affektive lidelser, personlighetsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Det er flere som i tillegg har skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. 

Kvalifikasjoner
 • Personlig egnethet
 • Engasjement
 • Fleksibilitet og samarbeidsevne
 • Faglig kompetanse / erfaring
 • For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.


Vi tilbyr
 • Godt tverrfaglig miljø
 • Høy faglig kompetanse
 • Veiledning / undervisning  
 • Lønn etter avtale
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Sykehuset ligger i nærheten av Vinderen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober og kantine.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Carl M. Nesvåg
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 02 99 21
Arbeidssted
Forskningsveien 7,
0373 OSLO