Seksjon Lungerehabilitering Granheim er Norges største offentlige lungerehabiliteringsmiljø og er lokalisert i Follebu, 15 km fra Lillehammer. Seksjonen tilbyr utredning og rehabilitering av pasienter med ulike former for lungesykdommer. Seksjonen har 10 døgnplasser, poliklinikk og poliklinisk rehabiliteringstilbud. Hovedtyngden av pasientene har KOLS, astma, sarkoidose, bronkieektasier og lungefibrose. I tillegg tar seksjonen imot pasienter med oksygen-eller ápne-problematikk. Seksjonen har hovedansvar for rehabilitering etter Covid-19 i SIHF.

Seksjonen er en del av Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, der all rehabilitering i Sykehuset Innlandet er samlet til et felles faglig tyngdepunkt. Seksjon Lungerehabilitering Granheim har gjennom flere år samarbeidet tett med medisinsk avdeling Lillehammer om legeressurser. På grunn av organisatoriske endringer skal vi fra 01.08.22 tilsette egne leger i seksjonen. Dette vil dreie seg om 2 overlegestillinger (1 lungelege og 1 lungelege eller fysikalskmedisiner) og 1 LIS (fysikalskmedisin og rehabilitering).

Seksjonen har totalt 24,9 årsverk og består av ansatte med tverrfaglig, spesialisert kompetanse innen lungemedisin og rehabilitering.

 

I vår seksjon er det ledig 100% fast stilling som Seksjonsoverlege fra 01.08.22 

Stillingen har arbeidstid på dagtid.

 

Arbeidsoppgaver

Stillingen har varierte arbeidsoppgaver innen utredning og rehabilitering i sengepost og poliklinikk:  

Seksjonsoverlege har lungemedisinskfaglig ansvar i seksjonen og en viktig oppgave er å bidra til faglig utvikling.   

Utredning: 

 • Følge opp utredningspasienter med lungefunksjonsmåling:
 • Spirometri
 • Diffusjonskapasitet
 • Bodybox
 • Cardiopulmonal exercise test (CPET)
 • Provokasjonstest med Metakolin eller på tredemølle
 • FENO
 • Allergiutredning med prikktest
 • Oxymetri dag/natt og transcutan CO2-måling for tilpasning av LTOT eller ambulant surstoff
 • Blodgass
 • Nattlig søvnregistrering for eventuelt tilpassing av CPAP/VPAP
 • Utredning og behandling av søvnrelaterte pusteproblemer
 • Røntgen thorax.  

Rehabilitering:

 • Følge opp pasienter i rehabiliteringsprogram som en del av tverrfaglig team.

  Kvalifikasjoner

  • Søker må ha norsk autorisasjon som lege
  • Spesialist i lungemedisin
  • Må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig     

  Personlige egenskaper

  • Systematisk og strukturert
  • Faglig interesse og engasjement
  • Ansvarsbevisst og fleksibel
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Bidra til godt arbeidsmiljø

  Vi tilbyr

  • Et trivelig arbeidsmiljø med høy faglig standard og spennende arbeidsoppgaver i grensesnitt mellom lungemedisin og rehabilitering.
  • Tilhørighet i et av landets største rehabiliteringsfaglige miljø.
  • Fleksible ordninger kan vurderes.
  • Lønn etter avtale
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
    

  Nærhet til kulturbyen Lillehammer med bl.a.litteraturfestival, jazzfestival (Dølajazz) og flere muséer. En region med fantastisk natur og nærhet til flott turterreng med store muligheter for ski, alpint, jakt, fiske og fjellturer. 

  Per nå så holder seksjonen stengt jul og påske, samt tre uker om sommeren.    

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

  Stillingskategori
  Andre legestillinger
  Arbeidsgiver
  Sykehuset Innlandet HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Kristin Østlie
  Tittel: Avdelingsoverlege
  Telefon: 95903905
  Navn: Silje Rønn Homlegard
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 93012894
  Arbeidssted
  Seksjon Lungerehabilitering Granheim, Sykehuset Innlandet HF
  Turrsvevegen 3a
  2656 Follebu