Kort om arbeidsgiver

Ved medisinsk avdeling på Stord sjukehus, er det ledig fast stilling for LIS2/LIS3 i indremedisin.

 

Medisinsk avdelingen har et godt og aktivt fagmiljø med engasjerte medarbeidere. Vi har 8 overleger, 7 Lis2/Lis3 og 6 Lis1. 

Vi har i dag 7 Lis2/Lis3, men vi bemanner opp og øker nå til 9 stillinger. Vi endrer vaktplanen slik at vi får en todeling av vaktdøgnet som innebærer at man ikke behøver å jobbe døgnvakter. Hos oss vil du få mulighet til å delta på anbefalte kurs for spesialisering og det er faste fordypningsdager i den rullerende arbeidsplanen. Som Lis2/Lis3 i vår avdeling deltar du i vaktarbeid i akuttmottak, postarbeid og poliklinikk. Som Lis2/Lis3 hos oss vil vil du få mykje ansvar og innverknad og du bli godt fulgt opp av våre faste overleger (indremedisinere, kardiologer, lungeleger, gastroenterologer og nefrolog). Vi setter trivsel på jobb svært høyt, og tror at det bidrar til økt kvalitet i vår avdeling. 

Stillingen er i utgangspunktet Lis2/Lis3-stillinger i generell indremedisin, men det vil være anledning til å konvertere Lis3-delen til spesifikk indremedisinsk subspesialitet avhengig av eget ønske. Utdanningsplan for spesialiseringen finner du her: Utdanningsplan

 

Medisinsk avdelinga består av:

 • 2 medisinske sengepostar med tilsammen 30 senger
 • Felles intensiv/oppvakings avdeling og dialyse-enhet som er tilknytta intensivavdelinga.
 • Akuttmottak med 4 observasjonssenger
 • Medisinsk poliklinikk 

 

Sjukehuset vårt har eit nedslagsfelt på rundt 50 000 innbyggjarar. Ved medisinsk avdeling har me årleg ca 3660 innleggingar, 9000 polikliniske konsultasjonar og om lag 1500 dagpasientar. 

Vi har byliv tett på sjø og fjell og mange flotte turløyper i kommunen. Her kan du bu landleg eller sentralt med restaurantar, butikkar, kultursenter og idrettsannlegg i nærområdet. Oppvekstvilkåra for barn og ungdom er gode, vi har fleire barne- og ungdomsskular, og eit mangfoldig tilbod innan idrett, kunst og kultur. På Stord finn ein fleire vidaregåande skular og Høgskulen på Vestlandet.

Stord er ein landfast bykommune sentralt plassert mellom Stavanger og Bergen. Vi har flyplass med direkterute til Oslo, og kommunen er elles eit sentralt trafikknutepunkt. Ta kontakt ved spørsmål, vi vil gjerne høyre frå deg!

 

Tidspunkt for oppstart i stillingen kan avtales. Tilsetting i stillingene vil kunne skje fortløpende.

 

Arbeidsoppgåver

 • Arbeid ved sengeeining
 • Delta i utgreiing og behandling
 • Delta i vaktordning

Kvalifikasjonar

 • For stillinga krevst norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1-teneste
 • Må beherske norsk munnleg og skriftleg (tilsvarande Bergenstesten)

Personlege eigenskapar

 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Evne til å ta sjølvstendige avgjersler

Vi tilbyr

 • Gratis bolig ved sykehuset i en periode
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Helse Fonna Bonus
 • Regelmessig internundervisning
 • Kontorplass
 • Konkurransedyktig pensjonsordning. Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Fagleg og personleg utvikling

 

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Sunniva Austlid
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90096097
Navn: Philipp Reichel
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 41075030
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Stord sjukehus , Helse Fonna HF
Tysevegen 64
5416 Stord