Klinikk for psykisk helsevern – Allmenn, rehabilitering og sikkerhet er en klinikk ved St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim, hvorav Nidelv DPS er en av flere avdelinger. 

Nidelv  distriktspsykiatriske senter (DPS) Tiller har allmennpoliklinikker, Tidlig Avklaringsteam,   gruppepoliklinikk,  poliklinikk for unge voksne (18-25 år), og  ambulant akutt team.  Døgnenheten har 24 plasser fordelt på akutt korttidsseksjonen og allmennseksjonen.

Nidelv DPS, Tiller har også områdefunksjon for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser ved St. Olavs hospital, organisert i en egen  poliklinikk og spesialpoliklinikk.  Behandlingstilbudet består av individualterapi, gruppeterapi og dagpoliklinikk.
Enheten har et utstrakt samarbeid med andre avdelinger i St. Olavs hospital, både innen psykisk helsevern og somatikk, Regional avdeling for spiseforstyrrelser, fastleger og øvrig primærhelsetjeneste.
Enheten har ti fagstillinger, hvorav to overlegestillinger.

POLIKLINIKK FOR SPISEFORSTYRRELSER HAR LEDIG FAST 100% STILLING FOR OVERLEGE  I PSYKIATRI ELLER SNART FERDIG SPESIALIST. 

Allmennleger i spesialisering oppfordres også til å søke på stillingen.  

Tiltredelse etter nærmere avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. 
 • Behandlingstilbudet består av individualterapi, gruppeterapi og dagpoliklinikk.
 • Undervisning og veiledning

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i voksenpsykiatri eller snart ferdig spesialist.
 • Allmennleger i spesialisering oppfordres også til å søke stillingen 
 • Det kreves at søkere behersker norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet  vil bli vektlagt som:
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Må ha evne til å jobb strukturert og målrettet

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes etter gjeldende overenskomst, avhengig av kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i KLP sin pensjonssparing, 2 % pensjonstrekk
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner.
 • Velkommen som søker til utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne-Lise Løvaas
Tittel: avd.sjef
Telefon: 72 82 90 00
Navn: Gunn Iren Eggen Carlsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 72 82 90 00
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
NIDELV DPS, Tiller klinikk for psykisk helsevern - Allmenn, rehabilitering og sikkerhet.  
Østre Rosten 55
7075 Tiller