Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.
For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.
Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår
visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Vi har ledig to vikariater for lege i spesialisering i spesialiteten nukleærmedisin. Vikariatene er ledige omgående og med varighet tom. 31.12.2022 med mulighet for forlengelse.

Avdeling for nukleærmedisin hører til i Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN). Avdelingen er lokalisert på Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Ved alle tre lokasjoner utføres konvensjonelle nukleærmedisinske undersøkelser med SPECT/CT og PET/CT samt radionuklidebehandling. Avdelingen drifter på tvers av lokalisasjon, og søkeren må være fleksibel og innstilt på tjeneste alle tre steder. Ingen vaktordning med kjernetid mellom 08 og 16, men det kan bli aktuelt med utvidet åpningstid og endret arbeidstid.

To referansepersoner bes oppgitt i søknaden.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.  

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Både leger i spesialisering og overleger har ansvar for den daglige driften og det stilles krav til høy faglig kvalitet. LIS inngår i undervisningen på avdelingen, og aktiv forskning er ønskelig. Arbeidsoppgaver og ansvarsgrad er tilpasset stillingen.  

Kvalifikasjoner

 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Dokumenterbar nukleærmedisinsk kompetanse/gjennomførte prosedyrekrav i nukleærmedisin vil bli tillagt vekt.
 • Faglig nettverk inn mot klinisk virksomhet og akademisk kompetanse er en fordel.
 • Søkere som har gjennomført LIS 1 må dokumentere at alle læringsmål er utført. Dokumentasjon i form av "print screen" via egen innlogging i Dossier skal vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har evne til fleksibilitet og omstilling 
 • har evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø  
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er ansvarsbevisst, strukturert og selvstendig
 • må trives i et aktivt og travelt miljø   
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer 
 • liker å jobbe i team trives i å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, og som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Et spennende fagområde i stor utvikling og med forskningspotensiale
 • Avdelingen er fullt ut godkjent som utdanningsinstitusjon, og tjenesten gir grunnlag for spesialiteten nukleærmedisin
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Mona - Elisabeth Revheim
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90659373
Arbeidssted
Avdeling for nukleærmedisin, Seksjon for leger nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet/Radiumhospitalet/Ullevål
0450 Oslo