Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel i Lier kommune

Det er ledig en fastlegehjemmel i Lier kommune ved Nøste legekontor. https://nostelegekontor.no/
Tiltredelse ønsket fra 1 oktober 2022.

Nøste legekontor ligger ved Nøste Bo- og omsorgssenter, nær grense til Drammen kommune. Senteret har 4 legehjemler. Listestørrelse fra 1000 til 1300, samtlige av listene er fulltegnet. Kontoret har gode lokaliteter og innehar utstyr som er vanlig ved et moderne legekontor, inkl EKG og spirometri. Senteret har pilotfunksjon for EPJ systemet Pridok. Legesenteret er i dag organisert som AS.

Det forventes at ny lege tegner internavtale med kolleger i senteret. Kommunen er ikke delaktig i internavtalen med kontoret samt overdragelse av utstyr og goodwill. Hjemmelen er for tiden tilknyttet privat næringsdrift. Dersom ny hjemmelshaver ønsker endring i hjemmel eller flytting av praksis må dette gjøres etter overdragelse av hjemmel fra avtroppende lege er fullført. Dette i henhold til Rammeavtalen ASA4310. 

Arbeidsoppgaver
Lier kommune inngår fastlegeavtale med legen.

Fastlege plikter å delta i interkommunal legevakt, og kan pålegges 7,5 timer kommunal deltidsstilling (p.t. er det ingen slik kommunal tjeneste, men tiltredene lege kan ønske seg tjeneste).

Fastlegen forventes å levere legetjenester til sine listeinnbyggere og samarbeide med andre instanser i henhold til fastelgeforskriften og annet gjeldene lovverk
(statsavtalen, ASA4310, SFS2305, helsepersonelloven osv.) 

Kvalifikasjoner
 • Gjennomført LiS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning og inneha norsk autorisasjon med full refusjonsrett
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning. Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom. 01.03.2017.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt
 • Annen relevant spesialitet vil telle positivt
 • Flerspråklighet teller positivt
 • Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges før signering av kontrakt
Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Gjenværende legers preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
Lier kommune har et godt samarbeid med fastlegene i kommunen. Vi jobber sammen for å tilrettelegge for dialog og gjensidige gode samarbeidsrutiner. Kommuneoverlegen fungerer som kontaktpunkt mellom fastlegene og kommunen for øvrig. Det er 23 hjemler i kommunen fordelt på 7 legekontor. Alle våre fastleger drifter som selvstendig næringsdrivende. Det er ikke pålagt kommunal bistilling i hjemmelen, men kommunen er positivitet til å tilrettelegge for dette til de som ønsker seg bistilling. 

Lier kommune er godkjent utdanningsvirksomhet for LiS i allmennmedisin i henhold til ny spesialiseringsordning. Kommunen har vedtatt å tilby 5 ALIS-avtaler i 2022. Dersom ny hjemmelshaver er ALIS på ny ordning vil vedkommende bli tilbudt ALIS-avtale. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lier kommune
Kontaktperson
Navn: Ingrid Bjerring
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: (+47) 419 07 666
Hjemmeside
Arbeidssted
Vestsideveien 2
3401 LIER