Fekjær psykiatriske senter (FPS) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten.  FPS har avtale med Helse Sør Øst RHF og er godkjent også for inntak etter Fritt behandlingsvalg.  FPS består av 2 døgnenheter, poliklinikk med ambulant team og overgangsboliger (Etterbehandlingstilbud). Døgnenheten behandler unge voksne i aldersgruppen 18 – 35 år med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har tilleggsproblematikk rus. Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er 3 – 5 måneder. Vi vektlegger en psykodynamisk tenkning, men også med andre tilnærmeringer.

Fekjær har et stort fagmiljø med vel 60 ansatte som består av bl.a. psykiatere, psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeut og idrettskonsulenter.  Innlandet fylkeskommune har egen skole ved FPS med 2 lærere.  FPS har vurderingskompetanse.

Vi har studenter fra ulike universitet og høgskoler.  FPS er tilsluttet Det nasjonale faglige nettverket for alvorlige personlighetsforstyrrelser NAPP.  Vi vektlegger fagutvikling for alle våre ansatte.  2 av våre psykologer er under spesialisering.  Vi stimulerer ansatte til å ta master- og relevante videreutdanninger samt PhD.  FPS vil fra høsten 2022 ta i bruk et nytt behandlingskollektiv for 4 pasienter og 2 treningsleiligheter. 

Vi søker derfor etter psykiater/overlege i inntil 100% stilling


Arbeidsoppgaver:
 • Utredning og diagnostisering
 • Medisinering
 • Gi psykoterapi/individualterapi og gruppeterapi, som koordineres med tilrettelagt miljøterapeutisk behandling.
 • Delta innen FOU-arbeid
 • Arbeidet vil vesentlig være ved døgnenheten, men etter nærmere avtale noe i poliklinikken.
Personlige egenskaper/kvalifikasjoner:
 • Interesse og forståelse for miljøterapeutisk arbeid
 • Gode tverrfaglige samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Interesse for veiledning og undervisning
Vi tilbyr:
 • Et stort og godt fag- og arbeidsmiljø med bl.a. faste fagdager
 • Engasjerte og dyktige psykiatere og medarbeidere i en hektisk hverdag
 • Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
 • Lønn etter avtale med pensjons- og forsikringsordning
 • Mindre stillingsstørrelse kan diskuteres
 • Gode og moderne boliger til leie også for familie
 • 6 måneder prøvetid
 
For mer informasjon om Fekjær: www.fekjaer.no

For mer informasjon om Hedalen: www.hedalen.no
 

Skriftlig søknad med referanser sendes innen 30. april 2022, pr. post eller elektronisk til: post@fekjaer.no
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Fekjær psykiatriske senter
Kontaktpersoner
Navn: Svein Martin Luth
Tittel: Psykiater/overlege
E-post: smaluth@online.no
Navn: Tor Anders Perlestenbakken
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 915 13 484
E-post: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad sendes: Fekjær psykiatriske senter
Fekjarvegen 110
3528 HEDALEN

Send søknad på mail
Arbeidssted
Fekjarvegen 110
3528 HEDALEN