Vi skal ansette en ny overlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin i Sykehuset Innlandet. Vi søker etter deg som er faglig interessert, har lyst til å etablere deg i Innlandet og som vil være med å utvikle avdelingen og faget i hele SI. Vi søker en kollega som har langsiktig perspektiv, som vil dele sin kompetanse, samarbeide med kollegaer på tvers av yrkeskategorier og som ønsker å bidra til å sørge for de beste tjenestene for pasientene i Innlandet.

SIHF har somatiske sykehus i Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Elverum og Tynset. Det er blodbanker ved alle sykehus, organisert i Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi.  Avdelingen ledes av avdelingssjef i samarbeid med avdelingsoverlegene i immunologi og transfusjonsmedisin og medisinsk biokjemi. Avdeelingen er organisatorisk plasser i Divisjon medinsk service som jobber mot akkreditering av laboratoriefagene. Samarbeidet med de kliniske avdelingene i Sykehuset Innlandet prioriteres og ønskes utviklet. Vi vektlegger godt samarbeid og god kvalitet på arbeidet som utføres og har et godt arbeidsmiljø. Avdelingen har to overlegestillinger og en LIS-stilling innen immunologi og transfusjonsmedisin. Leger ansatt ved Immunologi og transfusjonsmedisin har det medisinskfaglige ansvaret innen Immunologi og transfusjonsmedisin på alle sykehus. Arbeidssted er fortrinnsvis Lillehammer, men noe reisevirksomhet må påregnes.

Blodbankene i SI utfører årlig ca. 10 000 blodgivertappinger inkl. vanlige tappinger, afereser og tapping av fullblod til prehospitalt bruk. Tapping foregår på alle sykehus. Produksjon og lagerstyring er plassert på Lillehammer. Immunhematologiske undersøkelser utføres på alle sykehus. Avdelingen har en enhet for immunologi lokalisert på Lillehammer som utfører et bredt repertoar av immunologiske analyser. 

Arbeidsoppgaver

 • Overlege inngår i vaktordning (tilgjengelig på telefon/hjemmevakt)
 • Det er mulig å kombinere stillingen med PhD-stipendiat på deltid

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin (leger i siste del av spesialisering kan også søke)
 • Norsk autorisasjon
 • Forskningskompetanse er ønskelig
 • Erfaring innenfor immunologi og transfusjonsmedisin etter spesialistgodkjenning er en fordel
 • Utdanning og erfaring innenfor ledelse og administrasjon er en fordel
 • Må beherske skandinavisk språk eller engelsk og være villig til raskt å lære norsk

Personlige egenskaper

 • Erfaring innenfor immunologi og transfusjonsmedisin etter spesialistgodkjenning er en fordel
 • Utdanning og erfaring innenfor ledelse og administrasjon er en fordel
 • Personlig egnethet
 • Gode fagkunnskaper og faglig engasjement
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Motivert og initiativrik
 • Evne til å bidra til godt samarbeide og arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Allsidig virksomhet
 • Lønn etter overenskomst
 • Gode pensjonsvilkår i KLP
 • Tilrettelegging innen forskning og utvikling
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig
 • Et godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
 • Mulighet til å bidra til utviklingen av faget i helseforetaket vårt

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig slkerliste, vises det til offentleglova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerliste er oppfyllt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil bli varslet om dette.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Karin Magnussen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 401 42 577
E-post: Karin.magnussen@sykehuset-innlandet
Navn: Lene Jeanette Bjøntegaard
Tittel: Konst. Avdelingssjef
Telefon: 48224843
E-post: Lene.Jeanette.Bjontegaard@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
AVDELING FOR BLODBANK OG MED.BIOKJEMI, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer