Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel lokalisert i Nattlandsveien 89, 2 etg. Ledig fra 01.08, eller etter avtale.

Legekontoret består av 2 fastleger, kardiolog, helprivat allmennlege og muskelterapeut i flotte, lyse og nylig oppgraderte lokaler.
Hjemmelen skal drives sammen med en annen fastlegehjemmel samt med mulighet for og plass til flere hjemler i samme lokaler.
 
Fastlegekontoret er i oppstartfasen og ny hjemmelshaver vil være med å starte opp driftsselskap, navngi legekontoret, være med å utforme selskapsavtale og internavtale samt øvrig organisering av drift ved overtakelse. En fantastisk mulighet til å være med og utforme sitt fremtidige arbeidsliv helt fra starten.
 
Arbeidsmiljøet er godt med dyktige og hyggelige sekretærer og kolleger.

Legekontoret benytter pr i dag PriDok journalsystem med mulighet for endring til annet journalsystem, Furst laboratorium, Norsk Helsenett, e-resept samt elektronisk kommunikasjon med hjemmesykepleien. Betalingsløsning er pr i dag MediPay.
 
Det er gode parkeringsmuligheter og godt kollektivtilbud for pasientene.


Nåværende listelengde er 1300, denne kan reduseres/endres etter avtale. 


Deler av legesenteret  og gjeldende fastlegehjemmel har vært organisert som AS, men tiltredende fastlege står fritt til å overta nåværende aksjer.  Betingelser forøvrig for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale med gjenværende fastlege før inntreden i gruppepraksisen. 

Arbeidsoppgaver
 • Legevaktarbeid ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning 1-2 vakter/mnd. Nattevakt 2 vakter/år.
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.
Vi tilbyr
 • Utkjøpsgaranti innenfor de første 3 år med ramme 95% av kjøpesum begrenset oppad til 800.000 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
 • ALIS-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 300.000/år 
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Cecilia Kvamme
Tittel: Gjenværende fastlege
Telefon: 90843295
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 55567891
Arbeidssted
Nattlandsveien 89
5094 BERGEN
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image