Kort om arbeidsgiver
Stavanger Legevakt er ansvarlig for nødvendige helsetjenester for innbyggerne i både Stavanger, Sola og Randaberg Kommuner. Stavanger legevakt er legevaktssentral også for Ryfylkekommunene. I tillegg til selve legevakten, ligger også kriseteam, voldtektsmottaket og fengselshelsetjenesten organisert under Stavanger Legevakts ledelse.

Sammen er disse avdelingene ansvarlig for beredskap og respons på situasjoner som faller utenfor fastlegens rammer og åpningstider. Stavanger Legevakt er som virksomhet opptatt av å levere tjenester av god kvalitet og er i stadig utvikling. Som ansatt i Stavanger Legevakt er du med i et miljø preget av høyt tempo og rask responstid, men også med stor takhøyde og åpne dører.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgavene består av ordinært legevaktsarbeid.
 • Pasientkontakt ved konsultasjoner, telefonkontakt, utrykninger og sykebesøk.
 • Medisinsk og rettsmedisinsk undersøkelse ved overgrepsmottaket.
 • Legefunksjon ved fengselshelsetjenesten kan bli aktuelt å bistå med i kortere perioder/ferieavvikling.
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege med fullført Lis1 løp i Norge.
 • Erfaring fra legevaktarbeid og utrykningskompetanse er ønskelig men ikke et krav.
 • Søkere må framlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Personlige egenskaper
 • Du må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 
 • Du er opptatt av å skape resultat og nå de målene vi har satt oss.
 • Du kan ta eget ansvar for at vi sammen når målene våre.
 • Du legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt.
 • Du  er robust og håndterer vanskelige situasjoner.
 • Du har faglig og personlig styrke til å håndtere uforutsette situasjoner. 
Vi tilbyr
 • Ett års vikariat med oppstart så snart som mulig, og med mulighet for forlengelse.
 • Stillingsstørrelse kan diskuteres.
 • Aktuelle kandidater vil bli vurdert fortløpende med eventuell fortløpende ansettelse.
 • Tilstreber veiledning.
 • En spennende og variert arbeidshverdag.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Stillingskode: 852700-Lege.
 • Kommunal garantilønn 760 700.- i året
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktperson
Navn: Hilde Elise Andersen
Tittel: Avdelingsleder leger
Telefon: 51507971
E-post: hilde.elise.andersen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Armauer Hansens vei 30
4011 STAVANGER