Kort om arbeidsgiver
Skien kommune har ca. 56 000 innbyggere med 45 fastlegeavtaler fordelt på 11 legekontor.
Det er pålagt deltagelse i legevakt som utgjør 3-4 vakter pr.mnd.
Kommunale oppgaver må påregnes i tråd med gjeldende avtaler.
Overtakelse etter gjeldende avtaleverk ASA 4310.

Arbeidsoppgaver

Listestørrelse: 750 pasienter.

Holbergsgate legesenter er et veldrevent fastlegekontor der det jobber 5 leger i selvstendig næringsdrift, 1 nyansatt ALIS lege og 5 helsesekretærer i 480 % stillinger. Arbeidsmiljøet ved legekontoret beskrives som svært godt. Legesenteret ligger i sentrum og holder til i moderne lokaler. Kontoret er godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT og laboratorium. Det benyttes infodoc journalsystem, og det er mulighet for hjemmekontor.
Søker må ha fullført LIS1-tjeneste. Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Kommunen legger til rette for strukturert utdanningsløp med tildeling av veileder og supervisjon i henhold til spesialistreglene. Det tilbys ALIS avtale for fastleger i næringsdrift, og kommunen bidrar med økonomisk tilskudd sammen med midler fra HDIR slik at lege kan fullføre spesialisering over en periode på inntil 5 år. Det gis økonomisk støtte til kurs, fravær fra praksis og veiledning for inntil 300 000 kr/år.
 
Ved overdragelse av hjemmel gis tilbud om etableringstilskudd på 300 000 kr.
Som et ekstra rekrutteringstiltak tilbyr Skien kommune 8.2 avtale etter ASA 4310 med et ekstra kommunalt driftstilskudd i tillegg til ordinært basistilskudd. Varighet for dette rekrutteringstiltaket er i inntil 2 år. Kommunen har også en pågående politisk sak om ytterligere økonomiske tiltak for å styrke fastlegeordningen, der det bla. fremmes forslag om tilbakekjøpsgaranti.
 
Søker må ha norsk autorisasjon. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.
Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring, samarbeidsevne, personlig egnethet og gode kommunikative ferdigheter.
 
Det er pålagt deltagelse i legevakt som utgjør ca. 2 vakter per måned.
Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler.
 
Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med gjeldene avtaleverk.

Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Terese Sanne Semb
Tittel: 1. Fastlegehjemmel
Telefon: 91777441
E-post: teresesanne@gmail.com
Navn: Trude Belseth Sanden
Tittel: Kommuneoverlege kliniske tjenester
Telefon: 95034829
E-post: Trude.Belseth.Sanden@skien.kommune.no
Arbeidssted
Helse og velferd, Skien kommune
Holbergs gate 6
3722 Skien