Kort om arbeidsgiver

Er du vår nye kollega?

Russeksjon Tromsø har to ledige stillinger for lege i spesialisering i rus og avhengighetsmedisin. Leger som venter på turnus vil også bli vurdert til midlertidig ansettelse.

Du blir en viktig del av legekollegiet sammen med andre LIS-leger og spesialister innen rus og avhengighetsmedisin. Ved Russeksjon Tromsø har vi totalt 9 legestillinger. Legene er en del av seksjonens tverrfaglige behandlingsteam som inkluderer psykolog, lege, behandler og miljøpersonale.
 
Russeksjon Tromsø en del av Rusavdelingen i UNN, som består av to seksjoner i henholdsvis Narvik og Tromsø. Russeksjon Tromsø består av Ruspoliklinikken, Avrusning, Rusbehandling Restart og Rusbehandling ung.

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for voksne. Rusavdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet med god kvalitet. Utdanningen inneholder derfor tydelige forventninger om deltakelse i klinisk arbeid, undervisning og utviklingsarbeid. De endrede kravene til spesialistutdanningen i Rus- og avhengighetsmedisin ligger til grunn for utdanningsplanen som UNN vil legge til rette for. Rusavdelingen er godkjent for hele spesialiseringen i Rus- og avhengighetsmedisin. Se også Utdanningsplan for spesialiteten ved UNN.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost og/eller poliklinikk
 • Vaktordning inngår
 • Bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Din personlige egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • En solid utdanning med tydelige krav og forventninger
 • Veileder under spesialistutdanningen
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • Å tilstrebe for å tilrettelegge for forskning

 

Arbeidssted

Fase 1 - Spesialistutdanningen ved UNN

Fase 2 - Ved fullført spesialisering vil fast stilling bli omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Tromsø

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Nergård
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 77754866/ 41239174
E-post: Hanne.Nergard@unn.no
Navn: Dorota S. Johansen
Tittel: seksjonsoverlege
Telefon: 77754678
E-post: dorota.johansen@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Åsgårdvegen 40
9016 Tromsø