Kort om arbeidsgiver

Radiologisk avdeling i Arendal har ledig 1 x 100 % stilling, vikariat for lege i spesialisering (LIS3). Vikariatet har ett års varighet med mulighet for fast ansettelse fordi avdelingen har kandidater i gr I tjeneste som snart er ferdige spesialister. Snarlig tiltredelse. 

Spesialitet: Radiologi

Avdelingen samarbeider med OUS om gr. I - tjeneste. 

Avdelingen i Arendal har et godt fagmiljø med varierte og spennende oppgaver. I de siste årene har vi hatt et økt volum av CT og MR- undersøkelser. I den forbindelse har vi styrket subspesialisering for overlegene, noe som kommer gruppen av leger i spesialisering til gode. Vi jobber kontinuerlig med rekruttering av gode medarbeidere og søker nå etter en kandidat for å komplettere antallet leger i spesialisering.

Avdelingen har for tiden 8 leger i spesialisering (LIS) og disse går i en 8-delt tjenesteplan 1:1. Avdelingen har 12 overleger som for tiden går i en 8- delt vaktplan. 
Vi er en avdeling i stor utvikling og vi jobber kontinuerlig med utskifting av utstyrsparken vår. For relativ kort tid siden skiftet vi ut den eldste CT med en ny CT Siemens Force. Vi har i den senere tid oppgradert deler av vårt skjelettutstyr og vårt siste ultralyd apparat kom i 2018. Avdelingen har to MR, to CT, to ultralyd laboratorium, tre skjelett, et gjennomlysningslaboratorium og et intervensjonslaboratorium. Avdelingen er en del av BDS på Agder og har eget mammografiutstyr. 
Avdelingen er heldigitalisert og benytter for tiden DIPS RIS med talegjenkjenning fra MaxManus og Sectra PACS. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.
Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter kandidater med interesse og engasjement for radiologi

Det er krav til gjennomført turnustjeneste

Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Faglig engasjert

Gode evner til samarbeid

Gode kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Et godt og inkluderende arbeidsmiljø

Et fremtidsrettet og godt fagmiljø

Et godt tverrfaglig samarbeid med de kliniske avdelingene

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Inger Wenche Nilsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 908 70 696
Navn: Kristine H. Dahlslett
Tittel: Overlege
Telefon: 37 01 41 81
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologisk avdeling SSA, Sørlandet sykehus HF
Sykehusveien 1
4838 Arendal