Kort om arbeidsgiver
Nesodden kommune har i dag 17 fastlegehjemler fordelt på 5 legesentra. Videre har kommunen to LIS1-leger og 1,80 stilling sykehjemslege. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har til sammen 0,75 stilling. Alle øvrige fastlegehjemler er besatt. Fra 1.juli 2021 etablerte Nesodden kommune egen legevakt.

Nesoddtangen legesenter er et veletablert fem-legepraksis med gode administrative og faglige rutiner, senteret har dyktige og stabile medarbeidere, og har gode samarbeidsforhold. Senteret har velfungerende og erfarent hjelpepersonell. Tre av legene er spesialist i allmennmedisin og to er under spesialisering. Legesenteret har sentral beliggenhet på Tangen nærsenter, Nesoddtangen. Legesenteret drives som et DA, benytter Pridok journalsystem, HelseNorge og PayEx MediPay betalingsløsning.

Listelengden er 1 150 pasienter og det er venteliste. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, ihht ASA 4310, pkt 5.6, og er Nesodden kommune uvedkommende. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt felleskap, og det inngås egen avtale med de andre legene ved legesenteret før inntreden i gruppepraksisen.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver, slik det følger lov, forskrift og avtaleverk.
 • Deltakelse i allmennmedisinsk daglegevakt, hverdager kl 0800-1600. Daglegevakt ivaretas på skift av fastleger i Nesodden kommune.
 • Fastlegen må ihht. Fastlegeforskriften § 23 kunne gi tilbud om hjemmebesøk.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon uten begrensing.
 • Leger i allmennpraksis må være godkjent allmennlege, spesialist/være under spesialisering i allmennmedisin (fortrinnsvis sykehustjeneste), eller oppfylle vilkår som gjelder for å få unntak fra kompetansekravet - se helfo.no/nytt-kompetansekrav-for-leger-i-allmennpraksis. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig.
 • Svært gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, med god språkforståelse. For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende høyere nivå (Bergenstesten).
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsevner.
 • Interesse for og evne for drift og utvikling av privat praksis.
 • Interesse for og kunnskap om fagutvikling og kvalitetsarbeid.
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 
Krav om politiattest ved tilbud om hjemmel.

Vi tilbyr
Spennende oppgaver i et trivelig og veletablert legesenter nord i Nesodden kommune.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nesodden kommune
Kontaktperson
Navn: Møyfrid Stave Hopland
Telefon: 48 11 29 63
Arbeidssted
Nesoddtangen legesenter DA
Vestveien 51
1450 NESODDTANGEN