Seksjon Lungerehabilitering Granheim er Norges største offentlige lungerehabiliteringsmiljø og er lokalisert i Follebu, 15 km fra Lillehammer. Seksjonen tilbyr utredning og rehabilitering av pasienter med ulike former for lungesykdommer.

Seksjonen har 10 døgnplasser, poliklinikk og poliklinisk rehabiliteringstilbud. Hovedtyngden av pasientene har KOLS, astma, sarkoidose, bronkieektasier og lungefibrose. I tillegg tar seksjonen imot pasienter med oksygen- eller ápne-problematikk. Seksjonen har hovedansvar for rehabilitering etter Covid-19 i SIHF.
Seksjonen er en del av Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, der all rehabilitering i Sykehuset Innlandet er samlet til et felles faglig tyngdepunkt. 

Seksjon Lungerehabilitering Granheim har gjennom flere år samarbeidet tett med medisinsk avdeling Lillehammer om legeressurser. På grunn av organisatoriske endringer skal vi fra 01.08.22 tilsette egne leger i seksjonen, 2 overleger og 1 LIS. Seksjonsoverlege vil være spesialist i lungemedisin og overlege kan være spesialist innen lungemedisin eller fysikalskmedisin og rehabilitering.

Seksjonen har totalt 24,9 årsverk og består av ansatte med tverrfaglig, spesialisert kompetanse innen lungemedisin og rehabilitering.

 

I vår seksjon er det ledig 100% fast stilling som overlege, spesialist innen lungemedisin eller fysikalsk medisin og rehabilitering. Spesialist i generell indremedisin kan også søke.

Stillingen har arbeidstid på dagtid.

 

Arbeidsoppgaver

Stillingen har varierte arbeidsoppgaver

 • Oppgavene vil være knyttet til utredning og rehabilitering og vil tilpasses den enkeltes kompetanse.
 • Bidra til faglig utvikling.

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i lungemedisin eller fysikalsk medisin. Spesialist i generell indremedisin kan også søke
 • Må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig    

Personlige egenskaper

 • Systematisk og strukturert
 • Faglig interesse og engasjement
 • Ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø med høy faglig standard og spennende arbeidsoppgaver i grensesnitt mellom lungemedisin og rehabilitering.
 • Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, overenskomst og reglement 
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst 
 • Gode pensjonsordninger i KLP

Tilhørighet i et av landets største rehabiliteringsfaglige miljø. En region med fantastisk natur og nærhet til flott turterreng med store muligheter for ski, alpint, jakt, fiske og fjellturer. 
Nærhet til kulturbyen Lillehammer med bl.a.litteraturfestival, jazzfestival (Dølajazz) og flere muséer.  
Lønn etter overenskomst
Per nå så holder seksjonen stengt jul og påske, samt tre uker om sommeren.    

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Østlie
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 62558400
Navn: Silje Rønn Homlegard
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 93012894
Arbeidssted
SEKSJON LUNGEREHABILITERING GRANHEIM, Sykehuset Innlandet HF
Turrsvevegen 3a
2656 Follebu