Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 55 900 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper. Institutionen för kliniska vetenskaper är jämte fem andra institutioner en del av Sahlgrenska akademin. Här bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Institutionen för kliniska vetenskaper är organiserad i fyra sektioner och 16 olika ämnesområden.

Anställningen som professor är placerad vid avdelningen för kirurgi inom institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin. Vid avdelningen för kirurgi bedrivs omfattande forskning inom området cancer med framför allt kliniska studier, translationell och experimentell forskning och även forskning utgående från kvalitetsregister. Avdelningen deltar i fakultetens olika utbildningsprogram och utbildningar på specialistnivå.

Ämne
Kirurgi med inriktning mot cancerkirurgi

Ämnesbeskrivning
Professurens ämnesområde är kirurgi med en inriktning mot cancerkirurgi. Forskningsområdet omfattar klinisk forskning, translationell forskning och experimentell forskning som rör patienter med cancer. Utbildningsområdet är i första hand kirurgi och cancerkirurgi.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att bedriva forskning inom ämnesområdet för anställningen och det förväntas att anställningsinnehavaren bedriver forskning på nationell och internationell konkurrenskraftig nivå. Forskningen ska bidra till att SU erhåller nationella vårduppdrag och stärker regional vård. Vidare ska anställningsinnehavaren aktivt söka nationella eller/och internationella externa forskningsanslag.
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursansvar och examination i kurser på grundnivå och avancerad nivå inom institutionens och Sahlgrenska Akademins utbildningar. Handledning av studenter och doktorander på alla utbildningsnivåer. 

Anställningsinnehavaren förväntas också utföra andra uppgifter som normalt är förknippade med en professur, så som administrativa uppgifter och interna och externa förtroendepositioner. Anställningen innefattar även samverkan med det omgivande samhället.
Den kliniska tjänstgöringen kommer att vara knuten till VO kirurgi/Sahlgrenska, Område 5.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Anställningen kräver att man enligt Socialstyrelsen har de för yrket nödvändiga kunskaperna i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.

Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. Vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och klinisk skicklighet utgör bedömningsgrunder för tillsättningen. Vid bedömningen kommer vetenskaplig skicklighet inom området och pedagogisk skicklighet att sättas i första hand, och klinisk skicklighet och administrativ skicklighet i andra hand.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand meriter inom ämnet att betraktas så som peer review-granskade vetenskapliga artiklar. Därutöver förmåga att leda forsknings- och utvecklingsarbete, förmåga att leda doktorander och forskningsmedarbetare, samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Dokumenterad förmåga att erhålla omfattande nationella eller internationella forskningsanslag är särskilt meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas på erfarenhet av handledning, undervisning och examination i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, samt övrig pedagogisk verksamhet. Vid tillsättningen kommer även erfarenhet av planering i utbildning och kursansvar tillmätas vikt. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Vid tillsättningen kommer klinisk skicklighet och administrativ skicklighet tillmätas vikt. Vid bedömningen av den kliniska skickligheten kommer särskild vikt fästas vid dokumenterad erfarenhet av kliniskt arbete, inom området kirurgi och speciellt cancerkirurgi, samt förmåga till utveckling av kliniskt arbete och implementering av forskning i klinik. Kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete som lett fram till regionala och nationella vårduppdrag, vårdprogram och riktlinjer är meriterande. För administrativ skicklighet är erfarenhet av kliniskt och akademiskt ledarskap samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande.

Saknar den sökande formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas hon/han genomgå sådan eller få motsvarande högskolepedagogisk utbildning vid annat lärosäte validerad inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Anställning
Tillsvidareanställning på heltid, 100% med placering vid institutionen för kliniska vetenskaper.
Tillträde hösten 2022.

Tillsättningsförfarande
- Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
- Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
- Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
- Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
- Prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
- Ärendet förs till rektor för beslut

Kontaktuppgifter för anställningen
Peter Naredi, Prefekt vid institutionen för kliniska vetenskaper.  E-post: peter.naredi@gu.se. Telefon: 070 681 49 81.
Helena Brisby, Proprefekt vid institutionen för kliniska vetenksaper. E-post: helena.brisby.2@gu.se. Telefon: 070 614 71 00.
Eva Angenete, Viceprefekt vid institutionen för kliniska vetenskaper. E-post: eva.angenete@gu.se . Telefon: 076 051 44 41.

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”.
Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/generell/

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 
Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:
- Examensbevis
- Bevis om svensk läkarlegitimation
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Forskningsplan/Forskningsprogram
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar med referensnummer PAR 2022/176 till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-04-26 
 
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Länk till den här sidan https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=24044&rmlang=SE

Ansök
Stillingskategori
Professor
Arbeidsgiver
Göteborgs Universitet
Kontaktpersoner
Navn: Peter Naredi
Tittel: Prefekt
Telefon: +46 706 814 981
E-post: peter.naredi@gu.se
Navn: Helena Brisby
Tittel: Proprefekt
Telefon: +46 70 614 71 00
E-post: helena.brisby.2@gu.se
Navn: Eva Angenete
Tittel: Viceprefekt
Telefon: +46 76 051 44 41
E-post: eva.angenete@gu.se
Hjemmeside
Arbeidssted
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Blå stråket 5
413 45 GÖTEBORG
sweden