• Listelengde: 1600
  • Journal system: Pridok
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vikariat på Frysja legekontor Kjelsås, Nordre Aker Oslo, 100% evt. 5 kurative dager eller færre om ønskelig.

Jeg trenger vikar for min liste på 1600 pasienter fra 14/5 da jeg skal ut i pappaperm. Vikariatet varer til midten/slutten av september og vil være fullt tellende for spesialisering i allmennmedisin.
Vi kan tilby:
- Veileder, hvilket er pliktig for spesialisering.
- Meget gode inntjeningsmuligheter, meget gunstige leievilkår.
- Godt drevet liste med stort sett mange friske og unge pasienter, mange raske og enkle problemstillinger per dag.
- Opp til 5 kurative dager i uken, dette kan justeres etter ønske,- godt utstyrt lab, alle fasiliteter (fullutstyrt lab med bl.a celleteller, HbA1c, etc., samt EKG, spirometri, kryo) eget sårrom, kirurgi, gynrom, meget godt med plass, og ligger ellers i en høy 4. etasje med mye lys. Heis.
- Pridok, webbasert journalsystem som gir mulighet til å jobbe hvor som helst, når som helst.
- Gratis parkering. Kontret ligger ellers rett ved holdeplass for buss og tog.
- 5 andre hyggelige kollegaer fordelt på 3 andre lister pluss turnuslege.
- Ikke tilpliktet kommunale oppgaver.
- Gunstig leieavtale.
- Hyggelige og arbeidsomme sekretærer.
- Ferie, om ønskelig.

Interesse kan meldes til bslinde@gmail.com eller 98004193.
Betingelser, vikariatets lengde, antall jobbdager per uke, samt ferie kan diskuteres.
Søkere uten turnus vil også bli vurdert!

http://frysjalegene.no/
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Bård Slinde
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 98004193
E-post: bslinde@gmail.com
Arbeidssted
Frysja legekontor
Kjelsåsv. 160
0491 OSLO