Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)  søker ny overlege. Vi søker etter spesialist i psykiatri, men leger med annen relevant spesialitet er også velkomne til å søke.  Aktuelle spesialiteter er nevrologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, medisinsk genetikk og  allmennmedisin. Hvis vi ikke får søker som er spesialist, er det aktuelt å ansette lege med erfaring og interesse for fagfeltet.

HAVO er organisert i Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger og dekker spesialisthelsetjenestetilbudet til målgruppen i hele Helse Nord-Trøndelag. Seksjonen gir spesialisthelsetjenester til pasienter med komplekse og sammensatte funksjonshemminger knyttet til nevropsykiatriske lidelser, utviklingsforstyrrelser og psykisk utviklingshemming.  En viktig pasientgruppe er pasienter med utfordrende adferd og psykisk utviklingshemming/autisme.  Hovedoppgavene til legen er å delta i tverrfaglige utredninger, hvor det inngår etiologisk utredning, psykiatrisk differensialdiagnostikk og somatisk differensialdiagnostikk samt vurdering/oppfølging av behandling med psykofarmaka.  Somatisk differensialdiagnostikk foregår ofte i samarbeid med andre avdelinger og/eller fastlege.

Seksjonen har 13 ansatte med vernepleiere,  barnevernspedagog ,  fysioterapeut og psykologspesialist og psykolog i spesialisering i nevropsykologi.  
Overlegen deltar i legemøtene i psykiatrisk klinikk og hvis det tilsettes LIS 3 blir vedkommende tilbudt spesialisering i psykiatri om det er ønskelig. Det pålegges ikke vakttjeneste , men hvis søker er spesialist i voksenpsykiatri kan han/hun inngå i bakvaktordningen ved klinikken på Sykehuset Levanger.

Stillingen har ingen vaktplikt, så om søkerne ønsker kan det være en ren dagstilling.  

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostikk og oppfølging av sammensatte psykiatriske og nevropsykiatriske tilstander hos målgruppen samt noe individuell oppfølging av pasienter. Arbeidet skjer oftest som teamarbeid. 
 • Tverrfaglig utredning og diagnostikk av autismespekterlidelser og psykisk utviklingshemming med komorbide psykiske lidelser
 • Deltagelse i utredning av demens hos pasienter i målgruppen.
 • Undervisning, rådgivning og veiledning for medarbeidere i avdelingen og klinikken for øvrig, samt førstelinjetjenesten og andre eksterne samarbeidspartnere.
 • Vurdering/oppfølging av psykofarmakologisk behandling hos pasienter i målgruppen.
 • Overlege har seksjonsleder som nærmeste leder, og inngår i seksjonens lederteam.
 • Det søkes etter psykiater eller lege med annen relevant spesialitet til vår habiliteringstjeneste. 
 • Ingen krav om vaktdeltagelse, men hvis det ansette LIS 3 er det en del av utdanningen. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Lege med relevant spesialitet/ LIS 3.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med mennesker i målgruppen
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.
 • Den som får stillingen må være vaksinert mot Covid 19 eller være villig til å følge vaksinasjonsprogrammet ti Helse Nord-Trøndelag.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter inkludert meget gode ferdigheter i norsk språk, både skriftlig og muntlig.
 • Respektfull holdning til pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kolleger.
 • Sterk interesse for og engasjement for fagfeltet.
 • Forståelse for viktigheten av tverrfaglighet.
 • Evne til strukturert arbeid.
 • Vi forutsetter godt humør, evne til å ta initiativ og evne til å inspirere andre.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Marion Elisabeth Ness
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 74098326
Navn: Karin Wang Holmen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74098630
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 LEVANGER