Kort om arbeidsgiver
Ved Fokus legesenter er det en ledig fastlegehjemmel fra 1. juli 2022. Avtalehjemmelen som lyses ut har for tiden et listetak på 1000 innbyggere. Ny hjemmelsinnehaver vil ha mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig.

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige avtalehjemler. Det er for tiden 38 private legekontorer og 192 fastleger i Trondheim.

Fokus legesenter er en gruppepraksis med fem avtalehjemler. De er organisert som et AS. Ny hjemmelsinnehaver må godta senterets internavtale og overta den aksjeandel som følger praksisen.

Legesenteret har nye flotte lokaler i 6.etasje, Vestre Rosten 77, 7075 Tiller. Legesenteret er godt bemannet med stabile og erfarne helsesekretærer som kjenner pasientene godt. Legesenteret har et godt og trivelig arbeidsmiljø, ukentlige driftsmøter for legene og jevnlig personalmøter med staben. Det er også et opplegg for internundervisning.

Legesenteret bruker Pridok journalsystem. Welch Allyn leverer EKG, spirometri og 24 Timers blodtrykk som vil bli integrert med Pridok. Legesenteret bruker et kontaktløst betalingssystem fra PayEx. Videre har de Trinnvis som kvalitetssikringssystem. 

Det er ønskelig med oppstart 1. juli i 2022. Endelig dato avklares med legesenteret og Trondheim kommune.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med Roger Askim ved Fokus legesenter, mobil 974 92 118.

Du kan lese mer om fastlegeordningen og hva det betyr å inngå individuell avtale med kommunen om avtalehjemmel på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.  


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag/kveld
 • Bidra til utvikling av legesenteret
Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i almennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder, her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91112763
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 72540880
Arbeidssted
Vestre Rosten 77
7075 TILLER