Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 55 900 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för biomedicin studerar vi kroppens celler - vad de består av, hur de fungerar, hur deras funktion styrs av arvsmassan och hur de samspelar med varandra och den omgivande miljön. Med hjälp av denna kunskap försöker vi klarlägga de genetiska och molekylära orsakerna till olika sjukdomstillstånd för att hitta nya möjligheter att diagnosticera och behandla dessa. Denna verksamhet förenar sig väl med verksamheten vid klinisk patologi. Ämnesområdet klinisk patologi har under den senaste tiden expanderat snabbt, inte minst genom utveckling av avancerade biopsitekniker och molekylärbiologiska landvinningar. Antalet prover och provtyper expanderar för varje år. Avdelningen för patologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset är till provantalet störst i Skandinavien och har en komplett diagnostisk verksamhet riktad mot alla sjukdomsområden och organsystem. Detta erbjuder goda möjligheter för forskning och klinisk verksamhet.
Vi önskar rekrytera en professor som kan vidareutveckla avdelningens starka traditioner inom klinisk patologisk forskning och diagnostik, undervisning inom ämnesområdet samt våra interaktioner med det omgivande samhället, framförallt med hälso- och sjukvården.

Ämne
Klinisk patologi

Ämnesbeskrivning
Klinisk patologi är en laboratoriemedicinsk specialitet vars kärnfunktion är diagnostik av sjukdomstillstånd och andra avvikelser. Främst analyseras olika typer av vävnadsprover. Exempel är biopsier (provbitar), cellpreparationer (cytologiska preparat) och operationsmaterial. En andra uppgift utgör fastställande av dödsorsak och analys av sjukdomar hos avlidna patienter inom ramen för klinisk obduktion. Specialiteten innefattar mottagningsverksamhet i de fall patologen är utbildad inom cytologi. Det huvudsakliga verktyget för patologisk diagnostik är mikroskopisk undersökning av vävnad och celler. Förutom konventionella vävnadsfärgningar används stödjande tekniker som immunofluorescens och immunohistokemi. I allt högre grad kompletteras diagnostiken med molekylärbiologiska tekniker, som PCR, DNA och RNA sekvensering och FISH för att endast nämna några exempel. Begreppet molekylär patologi omfattar dessa molekylärbiologiska tekniker. Dessutom håller den patologiska bildbehandlingen på att digitaliseras. Forskningsmässigt erbjuder patologin en mycket bred bas för forskningsprojekt inom alla sjukdomsgrupper, med särskild tyngdpunkt inom tumörsjukdomar och inflammatoriska tillstånd. 

Arbetsuppgifter
Forskningsmässigt förväntas innehavaren bedriva internationellt konkurrenskraftig forskning inom patologi, tumörbiologi eller annat relevant område. Innehavaren skall som forskargruppledare/Principal Investigator bidra till att förstärka forskningsmiljön vid Göteborgs Universitet genom handledning av doktorander och postdoktorala forskare. Forskningsfokus får gärna vara translationellt och därmed omfatta såväl grundforskningsmetoder som patientmaterial/patientprover. Ansvaret omfattar både forskning och forskarutbildning. Vidare så skall den anställda aktivt bedriva och utveckla grundutbildning inom ämnesområdet, framför allt inom läkarprogrammet, men även vid andra utbildningar, som exempelvis tandläkarutbildning och utbildning av biomedicinska analytiker. En tredjedel av anställningen är avsedd för klinisk tjänstgöring inom de kliniskpatologiska områden som den sökande är utbildad inom. Den kliniska anställningen omfattar även rond- och konsultverksamhet och kommer att utformas i samråd med den sökande. Till anställningens uppgifter hör också kliniskt och akademiskt ledarskap, samt andra uppgifter inom samverkan och ledningsuppdrag, som är förknippade med en professur, exempelvis administrativa uppgifter, interna och externa förtroendepositioner, samt att företräda ämnet nationellt och internationellt. Exempel på administrativa uppgifter är deltagande i ledningsgrupper, ämnesansvar inom kliniska diagnostikområden, vetenskapliga utvärderingskommitteér etc.

Behörighet
Behörighet för anställning som professor finns angivna i 4 kap 3§ Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.
Anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i klinisk patologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och sökanden skall därför inneha svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens i klinisk patologi eller motsvarande internationell specialistkompetens. Utländsk kvalificerad sökande kommer att få respit för att konvertera legitimation och specialistbevis. Undervisning och klinisk verksamhet bedrivs på svenska språket. Den framgångsrika sökanden skall därför inom en treårsperiod tillägna sig svenska språket på C-nivå. En förenad anställning får endast innehas av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna. (Högskolelagen 3 kap § 8).

Bedömningsgrund
Gällande bedömningsgrunder så görs lika viktning för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet, förmåga att planera och leda forskning och forskarutbildning, samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. En framgångsrik kandidat skall således ha en stark vetenskaplig meritlista och en bevisad förmåga till att utveckla och underhålla vetenskapliga samarbeten. Dokumenterad förmåga att erhålla extern finansiering är starkt meriterande. Rörande pedagogisk skicklighet så kommer särskilt skicklighet inom undervisning i patologi att beaktas. Dokumenterat god pedagogisk förmåga med tydlig förankring i undervisning av studenter och kollegor är starkt meriterande. Förmågan styrks genom angivelse av antalet undervisade timmar samt dokumentation av kursutveckling och produktion av pedagogiskt material. Erfarenheter av kursledning och examinatorskompetens är starkt meriterande. Kursutvärderingar kan slutligen även bifogas ansökan. Gällande den kliniska förmågan så är visad god klinisk skicklighet ett krav. Vid tillsättningen kommer även administrativ förmåga, erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället och förmåga till samarbete vara av stor betydelse. Dokumenterad erfarenhet av större lednings- eller administrativa uppdrag är meriterande. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sidan inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100%, med placering vid Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin. Tillträde enligt överenskommelse. 

Tillsättningsförfarande
• Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
• Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
• Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
• Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
• Prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
• Ärendet förs till rektor för beslut

Kontaktuppgifter för anställningen
Lars Palmqvist, professor i klinisk kemi och avdelningschef.
Telefon: 070-0823612 Email: lars.palmqvist@clinchem.gu.se
Martin Johansson, professor i patologi och ämnesföreträdare,
Telefon: 073-6213802 Email: martin.e.johansson@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Notera särskilt att följande dokument ska bifogas till ansökan:
- Doktorsexamen (på svenska eller engelska)
- Legitimation som läkare
- Intyg om specialistkompetens i klinisk patologi eller motsvarande internationell specialistkompetens
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Forskningsplan/Forskningsprogram
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer
Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas i tre exemplar, med angivet referensnummer PAR 2022/77, till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avdelningen
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-04-25
 
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=23774&rmlang=SE
Stillingskategori
Professor
Arbeidsgiver
Göteborgs Universitet
Kontaktpersoner
Navn: Lars Palmqvist
Tittel: Professor
Telefon: +46 700823612
E-post: lars.palmqvist@clinchem.gu.se
Navn: Martin Johansson
Tittel: Professor i patologi och ämnesföreträdare
Telefon: +46 736213802
E-post: martin.e.johansson@gu.se
Hjemmeside
Arbeidssted
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Blå stråket 5
413 45 GÖTEBORG