Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å jobbe i en veldrevet fastlegepraksis i en av Norges vakre kystkommuner?

Horten kommune har for tiden 24 fastleger og 2 LIS1 stillinger. Kommunen er opptatt av å være en attraktiv kommune for fastleger og har iverksatt tiltak for å gjøre det mer attraktivt å jobbe som fastlege i Horten. Dette innebærer blant annet tiltak for å redusere vaktbelastningen på legevakt og styrket basistilskudd utover den statlige finansieringen for listepasienter på lister opp til 1000 pasienter. Kommunen tilbyr også utvidet tilskuddsordning for allmennleger i spesialisering. 

Listelengde pr. i dag:  915. Driftsformen i praksisen er selvstendig næringsdrift. Legesenteret er organisert  som et DA (for fellesdrift av laboratoriet, personal, daglig drift). Sentralt beliggende nyoppussede lokaler med gode gratis parkeringsmuligheter og apotek i samme bygning. Mulighet for å kjøpe seg inn som deleier i bygget

Pridok journalsystem, velutstyrt laboratorium med EKG, 24 timers blodtrykksmåling (2 sett), spirometri, NOKLUS kvalitetssystem for laboratoriet

Veletablert stabil 3-legepraksis med gode kollegaer som begge er spesialister i allmennmedisin. Godt arbeidsmiljø.
4 usedvanlig dyktige og selvstendige legesekretærer, tilsammen 2,8 stilling.

Generelt er det et hyggelig kollegialt miljø blant fastlegene i Horten.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne listepasienter
 • Deltagelse i kommunens legevaktsordning
 • Samarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetak
 • Som fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil 7,5 timer pr. uke, med lønn og praksiskompensasjon etter gjeldende avtaler.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende
 • Søker må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig, og kunne kommunisere godt
 • Søker må kunne engelsk
 • Søker uten godkjent spesialitet i allmennmedisin må inngå i et utdanningsløp for å oppnå slik spesialitet.
 • Søker må kunne fremlegge gyldig politiattest før ansettelse
Personlige egenskaper
 • Personlig egenskaper som bl.a. god pasienthåndtering, høy faglighet og samarbeidsevne vektlegges
 • Fleksibilitet for overtakelsestidspunkt kan vektlegges
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
Vi tilbyr
 • Dyktige fastlegekollegaer å samarbeide med
 • Spennende og givende arbeidsoppgaver
 • Utvidet tilskuddsordning for ALIS
 • Konkurransedyktige betingelser
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Horten kommune
Kontaktpersoner
Navn: Niels E. Kirkhus
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90279120
E-post: niels.kirkhus@horten.kommune.no
Navn: Linda Mehammer
Tittel: Enhetsleder legetjenester
Telefon: 99042001
E-post: linda.evensen.mehammer@horten.kommune.no
Navn: Kari Wessel Larsen
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 90530847
Navn: Torbjørn Aunan
Tittel: Kommuneoverlege 2
Telefon: 45230666
E-post: torbjorn.aunan@horten.kommune.no
Arbeidssted
Holtanløkka 1
3188 HORTEN