Kort om arbeidsgiver
Avdeling Voksenhabilitering søker ny overlege.

Vi søker spesialist i psykiatri. Spesialister i barne- og ungdomspsykiatri er også velkomne til å søke.  

Avdeling voksenhabilitering er organisert som egen avdeling i Divisjon psykisk helsevern og rus (DPH) ved Akershus universitetssykehus HF. I tillegg har vi samarbeid med somatiske avdelinger internt på foretaket. Avdelingen satser på fagutvikling og forskning og samarbeider med relevante fag- og forskningsmiljøer. Vi ønsker gjerne søkere med forskningserfaring, men dette er ingen forutsetning.

Avdelingen gir spesialisttjenester til pasienter med komplekse og sammensatte funksjonshemminger knyttet til nevropsykiatriske lidelser, utviklingsforstyrrelser og genetisk betingete tilstander.  Pasientene har ofte tilleggsproblematikk med psykisk utviklingshemming, spesifikke lærevansker og sammensatte psykiatriske og nevrologiske lidelser. En viktig pasientgruppe er pasienter med utfordrende adferd og psykisk utviklingshemming/autisme, der kartlegging av årsaksfaktorer i miljøet, psykiatrisk differensialdiagnostikk og vurdering av medikamentell behandling og miljøarbeid er sentrale oppgaver. Vi jobber tverrfaglig og tverrmedisinsk.

Avdelingen har i dag 42 ansatte og ledes av en spesialist i nevrologi. I tillegg består legegruppen av 4 spesialister i nevrologi og 3 spesialister i psykiatri. Psykologgruppen består av 9 psykologer med spesialisering i nevropsykologi, klinisk voksen og habilitering, samt psykologer under spesialisering. Avdelingen er ellers tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, sosionom, spesialpedagog, ergoterapeut, fysioterapeuter og klinisk ernæringsfysiolog.

Avdelingen vil i løpet av 2023 flytte inn i nye lokaler på Nordbyhagen

Det er krav om fremleggelse av politiattest uten merknader for ansettelse i Avdeling voksenhabilitering. Ansettelse kan gjøres med forbehold om at politiattest, ikke eldre enn tre måneder, kan vises til leder første arbeidsdag.

Arbeidsoppgaver
 • Diagnostikk og oppfølging av sammensatte psykiatriske og nevropsykiatriske tilstander hos målgruppen (herunder psykiske lidelser, ADHD, Tourette og adferdsvansker) og individuell oppfølging av pasienter.
 • Tverrfaglig utredning og diagnostikk av autismespekterlidelser.
 • Tverrfaglig utredning og diagnostisering av årsaksdiagnoser og kognitive vansker med komplekse og sammensatte funksjonshemminger.
 • Deltagelse i tverrfaglig habiliteringsarbeid, herunder veiledning/kurs rettet mot pårørende og primærhelsetjenesten.
 • Faglig veiledning av andre yrkesgrupper i avdelingen.
 • Deltagelse i fagutvikling og forskningsoppgaver.
 • Deltagelse i samarbeidsprosjekter med andre avdelinger innen Divisjon psykisk helse og rus
Vår utredning foregår poliklinisk, eventuelt gjennom ambulante observasjoner i pasientens hjemmemiljø, da i samarbeid med andre yrkesgrupper.

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i psykiatri eller barne - og ungdomspsykiatri.
Personlige egenskaper
 • Evne til selvstendig arbeid og i team
 • Evne til tverrfaglig samarbeid
 • Vi forutsetter at søker behersker norsk språk, både skriftlig og muntlig.
Vi tilbyr
 • Et tverrfaglig miljø med kvalifiserte og engasjerte kollegaer.
 • Deltagelse i avdelingens arbeid med utvikling av fagområdet voksenhabilitering.
 • Mulighet for faglig utvikling.
 • Dagarbeid med kjernetid.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ellen Rud
Tittel: Teamleder leger
Telefon: 67968450
E-post: ellrud@ahus.no
Navn: Håvard Hesselberg
Tittel: Ass avdelingsleder
Telefon: 67968450
Navn: Eva Male Davidsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 67968450
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehusveien 25
1478 LØRENSKOG