Kort om arbeidsgiver

Vil du være med og videreutvikle et bedre og mer helhetlig helsetjenestetilbud for pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer?

Lege til Pasientsentrert Helsetjenesteteam

Pasientsentrert Helsetjenesteteam (PSHT) er i dag etablert i Tromsø, Harstad, Narvik, DMS Senja og DMS Nord-Troms, samt PSHT-kontakter i samarbeidende kommuner. 

PSHT styrker helsetjenesten og pasientforløpene for skrøpelige eldre og pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer. PSHT er fra 2021 del av Stormottakersatsningen (SMS), som blant annet innebærer at målgruppen utvides til andre pasientgrupper med sammensatte og komplekse behov, samt tilbud til pasienter i hele UNN sitt opptaksområde. Dette inkluderer styrking av samarbeidet mellom sykehus, mellom sykehus og kommune og med andre ambulante team. Samarbeidet forventes å gi raskere iverksetting av utredning, behandling og tiltak, med fokus på proaktive og helhetlige tjenester, og med utgangspunkt i det som er viktig for pasienten. Gjennom SMS bidrar PSHT til at UNN blir et mer utadrettet sykehus med tjenester helt hjem til pasientene, sammen med helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

PSHT og SMS er del av Senter for E-helse, Samhandling og Innovasjon (ESI). Ved å organisere kliniske miljøer sammen med innovasjon, samhandling og IKT, legger UNN til rette for utvikling av framtidas mer utadvendte sykehus, i tråd med nasjonale føringer. PSHT sin rolle i dette er å bidra til implementering av en helsetjenestemodell som er personsentrert, helhetlig og proaktiv.

I PSHT Harstad er det nå ledig stilling som lege.

For mer info om legerollen i teamet, se intervju med legen i PSHT-Tromsø: 3-P Pasienter og profesjonelle i partnerskap.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil være teamets lege og medisinskfaglig rådgiver for PSHT Harstad
 • Du vil følge opp pasienter både inne i UNN, i kommunale institusjoner og i pasienters hjem, i tett samarbeid med pasientens fastlege og behandlende leger inne i UNN
 • Du vil både ambulere og følge opp pasienter på distanse, via video

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, gjerne med relevant spesialisering i allmennmedisin, indremedisin, geriatri, fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Leger i spesialisering, også innen allmennmedisin (ALIS) er velkomne til å søke

Vaksinestatus for covid-19 vil etterspørres dersom det er nødvendig for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Arbeidssøker har ikke plikt til å oppgi sin vaksinasjonsstatus, men uten denne informasjon kan arbeidssøker være diskvalifisert til stillingen.

Personlige egenskaper

 • Personlige egnethet vil vektlegges
 • Du må like å jobbe i tverrfaglig i team, og dele av din kunnskap
 • Strukturert
 • Åpen for pasientens perspektiv
 • Like å jobbe med komplekse problemstillinger, være interessert i bruk av teknologiske løsninger i samhandling med pasient og øvrige samarbeidsparter, samt være interessert i, og bidra aktivt i innovasjon og utviklingsarbeid
 • Erfaring fra norsk helsevesen er en forutsetning
 • Kjennskap til DIPS
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig godt 
 • Ønskelig med kunnskap om samisk kultur og språk

Vi tilbyr

 • Et spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Være med å utvikle fremtidens helsetjeneste
 • Mulighet til å videreutvikle legerollen i et etablert tverrfaglig team
 • Veiledning og støtte fra sykehusets spesialister
 • Fagnettverk av PSHT-leger
 • Internundervisning 
 • Tid til å gå i dybden i komplekse pasientsaker
 • Utfordrende oppgaver som løses best sammen med pasient, pårørende, fastlege og de andre fagpersonene i teamet.
 • Dagarbeid, ingen vaktbelastning
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • UNN kan være behjelpelig med å skaffe bolig
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Lisbeth Spansvoll
Tittel: Enhetsleder PSHT Harstad
Telefon: 97038450
E-post: Lisbeth.Spansvoll@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
PSHT-Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sankt Olavs gate 70
9406 Harstad
Søk på stillingen