Kort om arbeidsgiver
Om legesentret
Legesenteret har en meget sentral beliggenhet i 4. etasje St.Marie gate, i romslige og lyse lokaler. Senteret er en velfungerende flerlegepraksis med totalt fem leger som alle har avtale med Sarpsborg kommune og tre helsesekretærer. Lokalene har egen heis, stort venterom, eget lunsjrom, resepsjonsrom, laboratorierom, toalett med dusj, fem meget romslige kontorer, gynekologisk rom og akutt- og kirurgirom. Av spesialutstyr finnes det bl.a. ultralydapparat, otomikroskop, sug og et bredt utvalg av kirurgiske instrumenter. Journalsystemet er oppgradert til Pridok.

I nærområdet har man apotek i første etasje samt utsikt og kort avstand til torget og Storbyen kjøpesenter. Det finnes gratisparkering for elbiler med kun få minutters gange fra legesenteret.  Hjemmelen har i dag et listetak på 1100 pasienter og er ledig fra  20.06.22
For leger i spesialisering innen allmennmedisin er kommunen godt engasjert i utdanningen og har gode ALIS ordninger som innebærer bl.a. kompensasjon for fravær ved kurs og veiledning, kompensering ved ønske om listereduksjon, m.m."

Det er ønskelig at ny lege inngår samarbeidsavtale med de andre legene ved senteret.

Arbeidsoppgaver og avtalevilkår
Privat allmennpraksis i fastlegeordningen.
Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke. Det er p.t. ingen offentlige oppgaver tilknyttet hjemmelen og kommunen har fast ansatte leger på familiesentre, sykehjem og Helsehus. Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt. Liten legevaktsbelastning, men muligheter for ekstra vakter etter ønske. Kommunen har også fast ansatte nattevaktleger på legevakten.

Kommunen har et systematisk ALIS arbeid og har gode ordninger med tett oppfølging. av kommuneoverlege. Målet er et integrert løp både for leger i fastlegepraksis og leger i familiesentre, sykehjem og Helsehus. Kommuneoverlegen sørger for at du får en individuell utdanningsplan og veileder. Kommunen har fått innvilget ALIS stimuleringsmidler for ekstra dekning av LIS 3 sine utgifter relatert til utdanningen, som innebærer bl.a. kompensasjon for fravær ved kurs og veiledning, kompensering ved ønske om listereduksjon, m.m.  Dette er årlige midler som følger deg i hele ALIS forløpet. Det foreligger en avtale mellom Sykehuset Østfold HF og kommunen om LIS 3 rotasjonsstillinger.

Stillingen forutsetter at man blir enige med eksisterende lege om økonomiske betingelser innen 5 uker etter tildeling, og inngår samarbeidsavtale med den andre legene ved Torget Legesenter. 

Kommunen tilbyr et etableringstilskudd ved overtagelse på kr. 300.000.
Kontakt oss gjerne for en uformell prat om stillingen.

Kvalifikasjoner
Medisinsk embetseksamen.
Lege med norsk autorisasjon. Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk. Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper
Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet.
For øvrig vektlegges læringsvilje, engasjement og faglig dyktighet. Søker bør vise fleksibilitet, ansvarsbevissthet og gode samarbeidsevner.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Nino Reis Dokke
Tittel: Fastlege - Hjemmelsinnehaver
Telefon: 984 44 265
E-post: ninodokke@gmail.com
Navn: Avan Omer Ali
Tittel: Fastlegekollega
Telefon: 900 31 736
E-post: avaome@hotmail.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Torget Legesenter
St. Marie gate 96/98
1706 SARPSBORG
Søk på stillingen