Kort om arbeidsgiver
  

Vi har ledig et 100% engasjement som overlege ved Sosialpediatrisk seksjon fra og med 01.02.22 til og med 31.12.22 med mulighet for forlengelse. Ved intern ansettelse kan vikariat bli ledig.

Sosialpediatrisk seksjon ligger under Barne- og ungdomsklinikken på Ullevål. Vi har tverrfaglig ansvar for pasienter i alderen 0-18 år med problemstillinger som fysisk mishandling, seksuelle overgrep, kjønnslemlestelse, overvekt/fedme og anoreksi. Klinisk rettsmedisinsk- og sosialpediatrisk arbeid ved Statens Barnehus Oslo og på Ullevål er en del av arbeidsoppgavene.

Vi mottar henvendelser om barn/familier fra politi, barnevern, fastleger, helsestasjoner/ skolehelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatri (BUP), andre deler av spesialisthelsetjenesten, pårørende og andre.
Vi legger vekt på tverrfaglig arbeid i tett samarbeid med førstelinjen og spesialisthelsetjenesten. Vår seksjon har fokus på kunnskapsbasert praksis og driver kunnskapsoppbygging og kunnskapsspredning gjennom Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, som er plassert i vår seksjon.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk /sosialpediatrisk / klinisk rettsmedisinsk undersøkelse av barn og unge utsatt for mishandling, seksuelle overgrep, kjønnslemlestelse og andre former for omsorgssvikt.
 • Oppfølging av barn og unge med under– eller overvekt.
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Undervisning og deltagelse i seksjonens arbeid med kunnskapsoppbygging og kunnskapsspredning av ulik art.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barnesykdommer / nesten ferdig spesialist i barnesykdommer
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra sosialpediatri og klinisk rettsmedisin er ønskelig
 • Gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagfeltet
 • God vurderingsevne
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En innholdsrik jobb i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø. Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende og viktig fagfelt
 • God opplæring og veiledning
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Foretaket har avtale om IA (inkluderende arbeidsliv)
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst     
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Vibeke Gagnum
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 41559609
Arbeidssted
SOSIALPEDIATRISK SEKSJON - BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN
kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen