Kort om arbeidsgiver
Fastlegheimel almennmedisin med liste på ca 800 og delstilling kommunale oppgåver. 

Stillinga ledig frå 01.03.22. Tidspunkt for oppstart i stillinga kan drøftast.

Arbeidsstad er Sande helseavdeling. Legekontor samlokalisert med helseavdeling og jordmor.

Arbeidsoppgåver
Fastlegearbeid, kommunelege knytt til helsestasjon - og deltaking i interkommunal legevakt, og daglegevakt.

Kvalifikasjonar
Norsk autorisasjon som lege, bør vere spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering.
God norsk- kunnskap - munnleg og skriftleg.
Godkjent politiattest må leggjast fram før tiltreding i stillinga.

Personlege eigenskapar
Samarbeidsvilje og fleksibilitet

Vi tilbyr
Gode lokalitetar- og godt arbeidsmiljø. 
Godt fungerande legevakt, løn etter avtale og hjelp til å skaffe husvære ved behov.
Ambulanse stasjonert i samme bygg.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sande-mr kommune
Kontaktperson
Navn: Bård Dalen
Tittel: Helse- og omsorgssjef
Telefon: 482 46 331
Arbeidssted
Prestegardsvegen 5
6084 LARSNES
Søk på stillingen