Kort om arbeidsgiver
Avdelingen har en spennende og allsidig anestesiologisk virksomhet knyttet til gastrokirurgi, fedmekirurgi, urologisk kirurgi, ortopedisk kirurgi, plastikkirurgi og gynekologi/fødselshjelp. Det er omtrent 7500 anestesiologiske prosedyrer pr år fordelt på inneliggende og dagkirurgiske pasienter. Sentraloperasjon har 11 operasjonsstuer og Dagkirurgen har 5. MetaVision er implementert på hele sykehuset.
Intensivseksjonen har fire intensivsenger med rundt 600 respiratordøgn. Seksjonen tilbyr kontinuerlig dialyse. Medisinsk avdeling har fire senger på intensivseksjonen for pasienter i behov av forsterket overvåking (medisinsk overvåking). Disse sengene driftes i tett samarbeid med Medisinsk avdeling. 

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i klinisk virksomhet og vaktarbeid
 • Fordypningstid for forskning
 • Veiledning av leger i spesialisering (LIS)
 • Bidrag til kontinuerlig forbedringsarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i anestesiologi
 • Ønskelig med PhD og forskningserfaring
 • Erfaring fra forbedringsarbeid er en fordel
 • Norsk eller skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjert og bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Du er positiv og har gode samarbeidsevner
 • Du er opptatt av god drift med utgangspunkt i gode pasientforløp
 • Du har engasjement for forskning og vil bidra til nye prosjekter
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Mulighet for avsatt tid til forskning
 • Tilbud om medlemskap i velferdsforeningen, med mulighet for leie av hytter i inn- og utland samt mange rabattordninger og kulturtilbud.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Vibecke Sørensen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41217070
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon, Bærum sykehus
Sogneprest Munthe-kaas vei 100
1346 Gjettum
Søk på stillingen