Kort om arbeidsgiver
Forsvarets sanitet er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Ved vår avdeling FAG/Undervannsbåt/Dykkerlegens avdeling (UVBD), som er lokalisert på Dykke -og froskemannsenteret (DFS) på Haakonsvern, jobber det totalt fire leger og en sykepleier. Nå søker vi etter to dykkerleger, innenfor gradsnivået OF2 og OF3, til engasjement hos oss frem til 01.august 2022 - med mulighet for forlengelse. Vårt hovedfokus er å jobbe tett på de operative avdelingene med å balansere risiko innen ekstreme arbeidsmiljø under vann, i kulde og under høyt trykk hos dykkere og undervannsbåt personell. Vi jobber også forebyggende med helsekontroller, kurativt og i beredskap mot  skader og uhell under operasjoner og øvelser med forhøyet risiko. 


Arbeidsoppgaver
Som dykkerlege vil du utøve FSAN sitt fagansvar innen dykkemedisin, undervannsbåt (UVB), redning og hypotermi.
Andre oppgaver vil være:
 • Helseovervåkning av militære dykkere/UVB-personell
 • Gjennomføring av periodiske helsekontroller av militære dykkere/UVB -personell
 • Medisinsk primærbehandling av dykkere og UVB-personell
 • Spesialisert medisinsk utredning og behandling av dykkerelaterte skader, sykdommer og følgetilstander
 • Tett kontakt med DFS, Minedykkerkommandoen, Marinejegerkommandoen, Undervannsbåtvåpenet, Sjøforsvarets sanitet.  
 • Gjennomføre undervisning/kurs/formidling innen dykkemedisin, UVB redning og hypotermi  Utvikle fagkompetanse innen dykkemedisin, UVB redning og hypotermi 
 • Gjennomføre undervisning/kurs/formidling innen dykkemedisin, UVB redning og hypotermi
 • Utvikle fagkompetanse innen dykkemedisin, UVB redning og hypotermi
 • Medisinsk beredskap ved dykkeoppdrag, seleksjon, trening i unnslipningstreningstank,  UVB redningsøvelser

 Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege i Norge
 • Medisinsk skikket til arbeid under forhøyet trykk
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG (H) /NATO Secret (NS)
 • Stillingen som OF3 innehar krav til medisinsk spesialitet
 
Det er ønskelig at du innehar følgende kvalifikasjoner:
 • Vernepliktig akademiker (VA)-offisersutdanning. 
 • Tjeneste som VA-lege
 • Sanitetsfaglig tjenesteerfaring
 • Annen militær tjenesteerfaring
 • Generell medisinsk erfaring
 • Dykkekompetanse eller dykkemedisinsk kompetanse
 • Autorisert dykkerlege, petroleumslege og sjømannslege
 • Seleksjonsmedisinsk kompetanse
 • Undervisningskompetanse
 • Forskningskompetanse

Personlige egenskaper
Vi søker personer som har god muntlig- og skriftlig framstillingsevne, som evner å ha helhetsoversikt, tar initiativ, er kreativ, samt innehar gode samarbeidsevner


Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • Mulighet for å delta på to ukers militært dykkekurs og på militære treningsdykk
 • Mulighet for reiser og oppdrag  innen dykkeøvelser og Ubåt redning
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Arbeidstid organiseres primært som 37,5 t / per uke. Tiltredelse i redusert stilling kan vurderes.
 • Stillingskode 1519 Kaptein/Rittmester/Kapteinlt (OF2) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 76 - 82, for tiden kr 734.400,- til kr 873.400,- per år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 
 • Stillingskode 1520 Major/Orlogskaptein (OF3): Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 83 - 88, for tiden kr 896.500,- til kr 1030.100,- per år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Oppstart etter 01.03.2022
 
Andre opplysninger
Stillingene er midlertidig 6 måneder med mulighet for forlengelse av engasjement. Stillingen er innenfor spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT/sanitet).
Noe reisevirksomhet må påregnes.
Attester og vitnemål må legges ved elektronisk på søketidspunkt. Referanser må oppgis. Digitalt intervju må påregnes.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Undervannsbåt/Dykkerlegens-avdeling
Kontaktpersoner
Navn: Rune Skjåstad
Tittel: Sjef UVBD
Telefon: 555 02 160
E-post: rskjastad@mil.no
Navn: Ørjan Vatndal
Tittel: Stabsbefal HR
Telefon: 639 26 829
Navn: Helene Ingand
Tittel: Seniorkonsulent HR
Telefon: 639 26 901
Hjemmeside
Arbeidssted
Loddefjord
86RC+222 Bergen
5173 LODDEFJORD
Søk på stillingen