Kort om arbeidsgiver

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har to enheter. Enhet for spesialisert rehabilitering, ESR, som er en døgnenhet med 22 senger. Enheten tar imot pasienter med hodeskader, hjerneslag, multitraume og amputasjoner. Enhet for fysikalsk medisin og forebygging, EFF, er en poliklinikk med utredning innen muskel-skjelett lidelser, smertepoliklinikk, arbeidsrettet rehabilitering, sykelig overvekt voksne og barn & unge.

Vi har ledig et halvt års vikariat i 100 % st. for lege i spesialisering med mulighet for forlengelse. Oppstart  snarest mulig.

Spesialitet: fysikalsk medisin og rehabilitering.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Hovedoppgaven vil være i sengeposten ESR, fortrinnsvis innen slagrehabilitering.
  • Vi søker en engasjert LIS lege som liker å jobbe med tett oppfølging av pasienter i tverrfaglige team 

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
  • Erfaring fra fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi eller ortopedi vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner
  • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
  • Initiativrik og selvstendig
  • Trives med å jobbe i tverrfaglige team
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kari Thomassen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 40248502
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Kristiansand
bispegra 40
4632 Kristiansand
Søk på stillingen