Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionnivå. Klinikken har også noen landsfunksjoner. Klinikken består av 7 avdelinger hvorav 2 er distriktspsykiatriske sentre (DPS). Klinikken har ca. 3300 ansatte og er lokalisert på flere steder i Oslo, samt på Dikemark i Asker.

Klinikken er godkjent for 5 års tellende tjeneste i spesialiteten voksenpsykiatri og har utdanningsstillinger innen døgnbehandling, akuttpsykiatri, poliklinikk samt distriktspykiatrisk senter. 

Det er ledige stillinger ved disse seksjonene på Dikemark i Asker:

 • Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme tilbyr psykiatrisk spesialisthelsetjenester til pasienter med utviklingshemning/autisme i befolkningen over 16 år. Seksjonen har to døgnenheter, en regional spesialpoliklinikk og en nasjonal kompetansetjeneste.
  Det er ledig 1 stilling med oppstart snarest.
 • Seksjon for psykosebehandling har 32 døgnplasser fordelt på 3 enheter, hvorav en er lokal sikkerhetsenhet. Seksjonen tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, primært psykoser, ofte i kombinasjon med rus- eller alvorlige atferdsproblemer. Seksjonen tilbyr også judisielle observasjoner. Det er ledig vikariat, med snarlig tiltredelse og eventuell mulighet for forlengelse.
 • Regional sikkerhetsseksjon har regionalt ansvar for utredning, behandling og stabilisering av pasienter med alvorlig psykisk sykdom eller ved mistanke om dette. I tillegg har pasientene alvorlig og ofte pågående voldsproblematikk. Det er ledig 1 stilling med oppstart snarest.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, utredning og behandling av pasienter
 • Journalskriving
 • Registreringer i DIPS og Metavision
 • Inngår i 9-delt vaktordning på Dikemark-området

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon og som oppfyller kravene til å starte spesialistutdanning i Norge
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Tidligere erfaring vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • erfaring fra og interesse for fagområde

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt ved sykehuset blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Lønn etter gjeldende overenskomst

 

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må legges ved søknaden i Webcruiter, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

  Stillingskategori
  Lege i spesialisering
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Yvonne Pedersen
  Tittel: Seksjonsoverlege
  Telefon: 230 66 300
  Navn: Ruth Katharina Vieler
  Tittel: Seksjonsoverlege
  Telefon: 230 66 200
  Navn: Maria Hagen Engebretsen
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 230 66 120
  Arbeidssted
  Klinikk psykisk helse og avhengighet, Dikemark 
  Sykehusveien 15
  1385 Asker
  Søk på stillingen