Kort om arbeidsgiver

Gyn/fødeavdelingen ved sykehuset Namsos er en del av Klinikk for Kvinne, Barn og Familie i HNT. Avdelingen
består av sengepost med 7 føde/barsel senger og 4 gynekologiske senger,
poliklinikk og gynekologisk poliklinikk. Fødeavdelingen har ca. 350 fødsler pr
år. Gynekologisk avdeling utreder og behandler alle generelle gynekologiske
tilstander. Avdelingen har 5 stillinger for overleger og 2 LIS leger.

 

Arbeidsoppgaver

Generell gynekologi med gynekologisk poliklinikk og operasjoner. Svangerskapspoliklinikk og fødsler ned til uke 35. Vaktarbeid.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege, og norsk godkjenning som spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.
Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner.
Fleksibilitet.
Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.  Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekrutterer personer med innvandrerbakgrunn.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Sissel Brattbakk
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74215706
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Gyn / Føde Namsos, Klinikk for kvinne, barn og familie
Havikvegen 8
7800 Namsos
Søk på stillingen