Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ligger i Klostergata, i samme område som de fleste av de øvrige klinikker i St. Olavs Hospital HF. Klinikken består av fire avdelinger:

 • Allmenn døgn
 • Krise korttid døgn (Rusakutt)
 • Poliklinikk LAR
 • Kompetansesenter rus

Klinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til hele helseregionen. Klinikken har stort fokus på oppfølging av pårørende og barn.

Klinikken har behov for sommervikarer i legegruppen.

Stillingen inngår i klinikkens legegruppe som i dag består av ni legeårsverk. Klinikken har en vaktordning som innebærer hjemmevakt med utrykning ved behov, samt noe tilstedevakt på helg. Dato for oppstart og avslutning kan diskuteres.

Mangfold ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
Medarbeiderne ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Oppstart er mulig fra 1. juni 2021, annet starttidspunkt kan diskuteres.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, utredning og behandling.
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt.
 • Deltakelse i vaktordning.

Kvalifikasjoner

 • Minimum stud.med med lisens - bestått embetseksamen i medisin.
 • Liker å jobbe i relasjon til mennesker med rusavhengighet.
 • Evne til og lyst til å jobbe tverrfaglig.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og engasjement vektlegges.
 • Det stilles krav om at søkere må beherske norsk, eller annet skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig.
 • Fleksibel og omstillingsvillig.

Vi tilbyr

 • Et godt samarbeid mellom de ulike avdelingene/seksjonene i klinikken.
 • Et kompetent og engasjert tverrfaglig miljø.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste om kurs og kompetanseutvikling.
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Trine F. Amundal
Tittel: Overlege, spesialist rus- og avhengighetsmedisin
E-post: trine.funder.amundal@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital
Klostergata 48
7030 Trondheim
Søk på stillingen