Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».
 
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Avdeling for rettsmedisinske fag ved Klinikk for laboratoriemedisin har viktige samfunnsoppgaver innen fagområdene rettsgenetikk, rettspatologi, klinisk rettsmedisin og rettstoksikologi. Avdelingen driver en utstrakt oppdragsvirksomhet og skal være leverandør av vitenskapelig basert biomedisinsk kunnskap på et høyt internasjonalt nivå for anvendelse i rettsvesenets og samfunnets tjeneste.

Avdeling for rettsmedisinske fag, rettstoksikologi, har nasjonalt ansvar for analyse og fortolkning av rusmidler, medikamenter og gifter i prøver fra personer hvor analysesvaret kan få strafferettslige eller tilsvarende konsekvenser. I tillegg drives forskning innen rusmiddel- og medikamentområdet.

Ved avdeling for rettsmedisinske fag, seksjon for rettstoksikologisk fortolkning, har vi ledig to stillinger som overlege i klinisk farmakologi (rettstoksikologi) fra 1.3.22.

Seksjon for rettstoksikologisk fortolknings oppgaver er å sørge for at sakene som kommer inn blir satt til nødvendige analyser, og at analyseresultatene blir fortolket på en forståelig måte og besvart i tråd med rekvirentens behov. Seksjonen er videre et kontaktpunkt for rekvirenter og samarbeidspartnere. Seksjonen har p.t. 22 ansatte, inkludert 5 LIS og 9 overleger.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering og fortolkning av analyseresultater av rusmidler og medikamenter
 • Sakkyndig virksomhet innenfor rus, avhengighet, forgiftninger, mm
 • Rådgivning overfor rekvirenter og rettsapparat
 • Forsknings-, undervisnings- og utviklingsoppgaver innenfor rettstoksikologi samarbeid med andre avdelinger/seksjoner innen rettstoksikologi, klinisk farmakologi og rettspatologi

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i klinisk farmakologi eller kort tid igjen til fullført spesialitet
 • Erfaring innen rettstoksikologisk sakkyndig virksomhet
 • Erfaring med laboratoriedatabasesystemer
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk er en forutsetning
 • I denne stillingen får man tilgang til taushetsbelagt informasjon fra politiet. De som får tilbud om ansettelse må derfor fremvise uttømmende og utvidet politiattest før ansettelse, jfr. politiregisterloven § 18. Innholdet i politiattesten må være forenlig med tilbudet som fremmes

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Kan dele ekspertise og kunnskap med andre
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Setter høye krav til kvalitet og følger gjeldende prosedyrer og retningslinjer
 • Arbeider på en systematisk, ryddig og metodisk måte

Vi tilbyr

 • Meningsfylte oppgaver innen et fagområde med viktige samfunnsoppdrag
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i offentlig pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for rettsmedisinske fag
Kontaktpersoner
Navn: Cecilie Hasselø Thaulow
Tittel: Overlege
Telefon: 93647008
Navn: Marianne Arnestad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95154617
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Seksjon for rettstoksikologisk fortolking
Lovisenberggata 6
0456 Oslo
Søk på stillingen