Kort om arbeidsgiver

Vi har nå ledig vikariat som lege i spesialisering - indremedisin. Varighet på vikariatene omtrent 6 måneder, med mulighet til forlengelse.

Medisinsk avdeling er en stor avdeling med sterke fagmiljøer innen alle indremedisinske fag. Vi er lokalsykehus fra ca 170 000 mennesker og har områdefunksjoner for ca 500 000 mennesker i Vestre Vikens opptaksomårde. Vi har 105 senger fordelt på 4 sengeavdelinger og 6 overvåkningsplasser ved medisinsk intensiv. LIS 1/2/3 dekker allsidig akuttfunksjon på døgnbasis. LIS 2/3 er organisert i to vaktlag; forvakt og mellomvakt. Avdelingen har egne bakvaktslag i akuttmottaket, kardiologi, nefrologi, endoskopisk vakt og generell indremedisinsk vakt.  

Dersom du er nysgjerrig på livet som LIS ved medisinsk avdeling i Drammen, ta gjerne et titt på denne videoen.

Nytt sykehus er under bygging og i 2025 flytter vi inn i et av Europas mest moderne sykehusbygg.

Arbeidsoppgaver

  • Arbeid ved sengepost, poliklinikk og overvåkningsavdeling, rettet mot oppnåelse av relevante læringsmål for spesialiteten. I tillegg deltagelse i 11-delt vaktordning for LIS 2/3. Hospiteringsperioder ved øvrige sykehus i Vestre Viken kan også bli aktuelt ved behov/ønske.  

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført LIS 1 eller turnustjeneste etter gammel ordning
  • Indremedisinsk erfaring er ønskelig

Personlige egenskaper

Vi søker lege med sterk interesse for indremedisin, gjerne med et langsiktig perspektiv rundt videre arbeid ved avdelingen.

Gode kommunikasjonsferdigheter, pedagogiske evner og evne til tverrfaglig samarbeid vil bli vektlagt tungt. 

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr en strømlinjeformet utdanning rettet mot oppnåelse av nødvendige læringsmål innen normert tid. Tett veiledning av erfarne spesialister i faget. Et meget trivelig og inkluderende miljø med sterkt fokus på god kommunikasjon.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Anders Wold Bjerring
Tittel: Lege i spesialisering
Telefon: 92253728
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling LIS, Drammen sykehus, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen