Kort om arbeidsgiver
Det er fra 01.01.22 opprettet ny 100 % stilling som lege ved Kommunalmedisinsk senter Ringsaker (KMS) med tilholdssted på Tømmerli i Brumunddal, og vi søker en engasjert lege som ønsker å bidra til å videreutvikle tjenestene våre.

Det er totalt 3,2 årsverk lege tilknyttet enheten i tillegg til turnuskandidat en dag per uke.

Kommunalmedisinsk senter Ringsaker (KMS) har ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester til alle innbyggerne i Ringsaker kommune. Enheten gir behandlingstilbud før, i stedet for og etter sykehusopphold. Enheten har 60 sengeplasser som gir tilbud innen akutte døgnplasser, rehabilitering, palliativ pleie, og korttidsplasser. I tillegg har KMS en avdeling som tilbyr lærings- og mestringstrening bestående av fysioterapi, ergoterapi, frisklivssentral, hjelpemidler og kreftkoordinator.

Enheten er en kompetanseressurs som tilbyr veiledning og opplæring til de andre pleie- og omsorgsenhetene, samt har et tett samarbeid med spesialhelsetjenesten og leger/legevakt. KMS er opptatt av å utvikle trygge tjenester med høy faglig kvalitet, og sikre riktige tjenester til riktig tid. Vår tverrfaglige tilnærming bestående av lege, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og helsefagarbeidere fokuserer på å fremme livskvalitet og mestring i eget liv for våre pasienter gjennom helhetlig tilnærming, kunnskapsbasert praksis og personsentrert omsorg. Vi har fokus på brukermedvirkning med grunntanken «hva er viktig for deg» og pasientenes mål blir våre felles mål for oppholdet. Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling i takt med økende kompleksitet i pasientens helsetilstand og behandlingsbehov

Arbeidsoppgaver
Det finnes egen arbeidsbeskrivelse av stillingen, samt en kommunal plan for legetjenesten. Det forventes at man deltar i internundervisning og medisinsk utvikling av avdelingen man arbeider ved

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Det er ønskelig at den som blir ansatt er spesialist i allmennmedisin, indremedisin, fysikalsk medisin eller annen relevant spesialitet
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Gode evner til tverrfaglig samarbeid
  • Personlig egnethet vektlegges
Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin vil få godkjent inntil 2 års tjeneste som tellende i spesialiteten allmennmedisin.

Annet
Lønn etter avtale.
Gode pensjonsordninger.
Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ringsaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Atle Sørensen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90267195
E-post: atle.sorensen@ringsaker.kommune.no
Navn: Harald Sanaker
Tittel: Sykehjemslege, spes. allmennmed.
Telefon: 905 52 173
E-post: hsa@ringsaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kommunalmedisinsk senter (KMS)
Børkevegen 11
2380 BRUMUNDDAL
Søk på stillingen