Kort om arbeidsgiver
Ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning er det ledig stilling for stipendiat som ønsker å ta graden PhD. For stillingen kreves medisinsk embetseksamen. Det forutsettes at stipendiaten deltar i PhD-programmet ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og gjennomfører prosjektet i løpet av tilsettingsperioden, som er tre år i full stilling.

Stipendiaten vil bli tilknyttet Nor-vaC studien, som er en pågående prospektiv observasjons- studie som undersøker effekten av vaksiner mot SARS-CoV-2 hos pasienter som bruker immundempende legemidler. Nor-vaC studien ble startet opp i februar 2021 og inkluderer over 2000 pasienter. Prosjektet er basert på et nært samarbeid med gastromedisinsk avdeling AHUS, FHI og Immunologisk avdeling OUS. Det er også samarbeid med andre vaksinerespons studier i regi nyreavdelingen RH og nevrologisk avdeling OUS. Stipendiaten vil være involvert i både praktisk studiedrift og i analyser av den påviste humorale og cellulære vaksineresponsen hos studiepasientene. Praktisk laboratoriearbeid vil i utgangspunktet ikke inngå i stipendiatens oppgaver. Stillingen vil gi god innsikt i klinisk forskning, og stipendiaten vil gå inn i et etablert studieteam bestående av forskere fra kliniske fag, laboratoriefag og statistikere. Stipendiatstillingen er finansiert ved midler fra Helse Sør-Øst.

Vi søker stipendiat som:
 • Har gode samarbeidsevner
 • Viser motivasjon og engasjement
 • Tar ansvar, har stor arbeidskapasitet og kan jobbe selvstendig
 • Har gode ferdigheter innen kommunikasjon og presentasjon
 • Har gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Klinisk erfaring innen revmatologi er en fordel, men ikke et krav
 • Det er en fordel med snarlig oppstart  
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi kan tilby:
 • Spennende og varierte oppgaver
 • God veiledning i et hyggelig og dynamisk akademisk miljø
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn i henhold til særavtalen for Diakonhjemmet Sykehus
 • Mulighet til å leie bolig på sykehusområdet
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke 
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter. 

Om rekrutteringen:
Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial som forsker slik dette fremgår av søknaden, CV og publikasjonsliste. I tillegg tas det hensyn til yrkeserfaring og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

For å søke vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema.
Søknaden skal inneholde:
 • Søknad og CV
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Kontaktinformasjon til to referanser 
De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen, motivasjon og utviklingspotensialet for de ulike oppgavene som er tillagt stillingen. Inntrykk fra intervjuet vil i tillegg til den faglige vurderingen danne grunnlag for tilsetting i stillingen. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Guro Løvik Goll
Tittel: Overlege
Telefon: 22 45 42 56
Navn: Espen Haavardsholm
Tittel: Professor/Avdelingsleder for Forskning og innovasjon
Telefon: 997 98 329
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO
Søk på stillingen