Kort om arbeidsgiver

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver.
Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) har som hovedoppgave å utvikle og formidle ny kunnskap innen diagnosegruppene Parkinsons sykdom, dystoni og tremor. Formålet er å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og økt kvalitet på tjenestene gjennom forskning, kunnskapsformidling og utvikling av nasjonale kvalitetsregistre.
NKB består av en tverrfaglig stab av fast ansatte og midlertidig ansatte i prosjekt- og stipendiatstillinger med ulik fagbakgrunn. Vårt team driver utstrakt aktivitet innen fagutvikling og kunnskapsformidling lokalt og nasjonalt, og har ansvar for å bygge opp og drifte Norsk Parkinsonregister og biobank. Vi har et aktivt forskningsmiljø med fokus på Parkinsons sykdom, og godt samarbeid med brukerorganisasjoner og forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Vi søker etter leder ved NKB i fast stilling. Stillingsformat og størrelse kan diskuteres.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Fagutvikling og kunnskapsformidling
 • Overordnet driftsansvar
 • Representasjon nasjonalt og internasjonalt
 • Videreutvikle NKB som kompetansetjeneste/nettverk
 • Forskning innenfor de aktuelle sykdomsgruppene
 • Dersom nevrolog ansettes kan stillingen kombineres med 50% klinisk stilling ved nevrologisk avdeling, og deltakelse i 12-delt bakvakttjeneste kan bli aktuelt

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i nevrologi eller annen relevant kompetanse
 • Ledererfaring
 • Erfaring innen aktuelle fagområder og innenfor undervisning
 • Ønskelig med forskererfaring fra pasientgruppene på ph.d.- nivå eller høyere
 • Gode språkkunnskaper, både norsk og engelsk
 • Forskning, nevrologi eller andre akademiske fag
 • Språkferdigheter på norsk og engelsk,  i henhold til regelverk

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Evne til teamarbeid mellom ulike fag og profesjoner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til strategisk tenkning og gjennomføringsevne
 • Arbeidsglad, fleksibel og vant til å holde seg til tidsfrister
 • Personlig egnethet, fleksibilitet og samarbeidsevner vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn i forhold til kompetanse og erfaring
 • Faglige utfordringer og dyktige kolleger
 • Varierte oppgaver og godt arbeidsmiljø
 • Offentlige pensjon- og forsikringsordninger (KLP)
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe, sykkelklubb og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Svein Skeie
Tittel: Forskningsdirektør
Telefon: 51 51 98 28
E-post: sksv@sus.no
Arbeidssted
Avdeling for fag, forskning og utdanning / forskningsavdelingen, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen