Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Nevrologisk avdeling er en av fem avdelinger i Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus. Nevrologisk avdeling har sengeposter, poliklinikk og laboratorier både på
Ullevål og Rikshospitalet. Avdelingen er regionssykehusavdeling for Helse
Sør-Øst og har områdefunksjon for pasienter fra Oslo, men mottar pasienter fra
hele landet for utredning og behandling av særlig vanskelige tilstander.
Avdelingen har spesielt stor ekspertise knyttet til hjerneslag/sykdommer i
hjernens blodtilførsel, bevegelsesforstyrrelser, epilepsi, multippel sklerose
(MS) og andre betennelsessykdommer i sentralnervesystemet, sykdommer i nakke-
og rygg, smertefulle sykdommer i perifere nerver men også en rekke andre
tilstander.

Avdelingen har tre sengeposter: Nevrologisk sengepost på Ullevål tar imot
pasienter med akutte nevrologiske tilstander fra Oslo, Slagposten på Ullevål
skal ta imot alle Oslo-pasienter med mistanke om hjerneslag og Nevrologisk
sengepost på Rikshospitalet har regionale og nasjonale funksjoner. Avdelingen
har to laboratorier for klinisk nevrofysiologiske undersøkelser og har
spesiallaboratorier for utredning av sykdommer i hjernens blodtilførsel og for
nevrologiske vannlatingsforstyrrelser.

Vi søker etter LIS-lege(r) som vil ha sin ansettelse knyttet til Seksjon for legetjenester, både ved Ullevål og Rikshospitalet, samt seksjon for
hjerneslag. Man vil i disse stillingene samarbeide tett med avdelingens øvrige
seksjoner og rotasjon mellom seksjonene/sengepostene i Nevrologisk avdeling kan
forekomme.

De aktuelle vikariatene er av ulik varighet i perioden 01/03-22 – 31/12-22, men med mulighet for forlengelse. 

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver

 • LIS-stilling i nevrologi med deltagelse i vaktordning
 • Aktiv vakt hele døgnet, delte vaktdøgn
 • Gode muligheter for faglig fordypning og deltagelse i forskning
 • Bidra til et godt, stimulerende, inkluderende og åpent arbeidsmiljø  

Kvalifikasjoner

 • Utdanningsretning: Medisin
 • Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte spesialistutdanningsløp i Norge
 • Erfaring fra nevrologi eller relaterte fag er ønskelig
 • Gode kliniske ferdigheter
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
  Stillingskategori
  Lege i spesialisering
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktperson
  Navn: Margrethe Fjeldal
  Tittel: Konsulent - Administrasjon
  Telefon: 99042253
  Arbeidssted
  SEKSJON FOR LEGETJENESTER NEVROLOGI - ULLEVÅL/RIKSHOSPITALET
  Kirkeveien 166
  0450 Oslo
  Søk på stillingen