Kort om arbeidsgiver
Avdeling for psykose og rehabilitering består av tre spesialposter, med totalt 38 sengeplasser, ambulante rehabiliteringsteam og treningsklinikk. Habiliteringstjenesten for voksne er også organisert under avdelingen. De tre sengepostene og ambulante teamene tilbyr spesialisert behandling i hovedsak for pasienter med psykoseproblematikk. De ambulante psykoseteamene er under omorganisering til to FACT-team i løpet av inneværende år. Se ACT- og FACT-team - Helsedirektoratet for mer informasjon om arbeidsmetode og evalueringsrapport.
Hele avdelingen lokaliseres på Østmarkneset, Lade i 2022. 

Avd. psykose og rehabilitering, søker etter

3 spesialister i 100% stilling: Overlege i psykiatri eller psykologspesialist med vedtakskompetanse. LIS3 kan søke.

3 x 100 % fast stilling med tiltredelse: Snarest. 

Stillingene vil være tilknyttet Avdeling for psykose og rehabilitering og i hovedsak mot våre ambulante team. Psykisk helsevern i St. Olavs hospital er i en omstilling og vi ønsker som oppbygging av ny organisasjon å ha mål om å få landets beste ambulerende tjeneste innen psykisk helsevern. I den forbindelse ønsker vi deg som søker nye utfordringer hver dag, elsker det å jobbe utadrettet med mennesker med psykiske lidelser, som ønsker å bli en del av et tverrfaglig og sammensveiset team som ønsker kun det absolutt beste for våre brukere. Vi har en god gruppe behandlere og spesialister allerede, men vi ønsker å forsterke og øke den samlede kompetansen med 3 helt nye stillinger. I og med reorganisering har du nå mulighet til å sette nettopp ditt preg på, samt å utvikle og bidra i teamoppbygging, behandling og drift.

Aktuelle kandidater kan bli kontaktet fortløpende!


Arbeidsoppgaver
 • Jobbe ambulant oppsøkende i tverrfaglig team
 • Spesialistene har det overordnede behandlingsansvaret for teamets pasienter
 • Spesialistoppgaver inkludert TPH
 • Bidra med faglig oppdatert kunnskap og veiledning i teamet 
Kvalifikasjoner
 • Overlege psykiatri, psykologspesialist klinisk voksen eller LIS3
 • Kompetanse på, og erfaring med psykoseproblematikk
 • Erfaring med ulike metoder og behandlingstilbud til pasientgruppen
Personlige egenskaper
 • Det legges stor vekt på personlige kvalifikasjoner som:
 • Interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Utpregede gode samarbeidsevner
 • Trives med arbeidshverdag som kan være uforutsigbar og krever fleksibilitet. 
 • Trygg og selvstendig i møte med stadig ulike henvendelser og problemstillinger
 • Interesse og engasjement for pasientgruppen og fagfeltet
 •  God evne til målrettet og strukturert arbeid vektlegges også
Vi tilbyr
 • Trivelig arbeidsmiljø og gode kolleger i tverrfaglig team
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • En arbeidsplass med høyt faglig nivå
 • Lønn etter gjeldende overenskomst.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Avd. psykose og rehabilitering
Kontaktperson
Navn: Mette Elise Tunset
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72823113
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk Psykisk Helsevern - Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet
Østmarkveien 29
7040 TRONDHEIM
Søk på stillingen