Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
I Malvik kommune har vi sykehjem med langtids- og korttidsplasser ved Hommelvik helsetun.  Det er nå et ledig vikariat som sykehjemslege i 50 % stilling på Hommelvik helsetun i perioden 15.03.2022 - 30.09.2022.

Oppmøtedager er fortrinnsvis tirsdager og torsdager, men arbeidstid kan være fleksibel slik at tilstedetid og rådgivning kan tilpasses både i forhold til oppmøte ved helsetunet og mulighet for digital samhandling.

Betingelser avtales i tråd med sentrale avtaler i Malvik kommune i forhold til stillingen som sykehjemslege.

Arbeidsoppgaver
  • god medisinsk behandling ved akutt og langvarig sykdom
  • god utredning og observasjon av beboerne på kort- og langtidsopphold
  • forsvarlig medisinering
  • et godt samarbeid med fastlegen, hjemmetjenesten og spesialisthelsetjenesten
  • god oppfølging etter opphold i spesialisthelsetjenesten
  • god kommunikasjon med pårørende og det øvrige personale
  • gjennomføre årskontroller på alle beboere på sykehjemmet
Kvalifikasjonskrav
Faglige kvalifikasjoner med interesse for allmennmedisin, erfaring fra sykehjem og personlig egnethet med gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Søkere med annet morsmål enn norsk må dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper skriftlig og muntlig for en forsvarlig yrkesutøvelse ved søkertidspunkt. Søkere må ha norsk autorisasjon.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:
Eli Trøan, rådgiver kommunedirektøren fagstab, tlf. 948 82 162

Vi jobber for likestilling og mangfold
Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler og eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi tilbyr
  • En stilling der du får jobbe med varierte problemstillinger i et tverrfaglig miljø.
  • Lønn i henhold til avtaleverk, gode pensjons- og forsikringsvilkår.
Godt arbeidsmiljø med basis i våre verdier: Åpen – nyskapende – samhandlende

Husk å legge ved alle aktuelle vedlegg når du søker jobb til oss. Aktuelle vedlegg er vitnemål og bekreftelse på tidligere arbeidsforhold. 
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Malvik kommune
Kontaktperson
Navn: Eli Trøan
Tittel: Rådgiver fagstab
Telefon: 948 82 162
Arbeidssted
Hommelvik helsetun
Maivegen 17
7550 HOMMELVIK
Søk på stillingen