Kort om arbeidsgiver

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser er en spesialisert områdepoliklinikk under Seksjon for personlighetspsykiatri
ved Oslo Universitetssykehus. Poliklinikken har en klar psykodynamisk
forankring, hvor kunst og kreativitet spiller en sentral rolle i behandlingen.
Vi arbeider etter en tverrfaglig modell, med individual- og gruppeterapi,
adjuvant kroppsorientert terapi, kostveiledning, måltidsrettet terapi og
somatisk oppfølging. Teamet består av 9,3 fagstillinger. Poliklinikken tar imot pasienter fra 16 år. Opptaksområde
er Osloregionen. 
Vi har nå et ledig  vikariat  i 100 % stilling, i et år, med mulighet for forlengelse, eventuelt fast ansettelse.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å sikre kartlegging av pasienters somatiske helse og planlegging av den nødvendige somatiske oppfølging under behandlingsforløpet, heri inngår etablering av samarbeid med pasientens fastlege.
 • Somatisk ansvar for pasienter med alvorlige komplikasjoner av sin spiseforstyrrelse, pasienter i somatisk ustabil fase.
 • Bidra med faglige råd og innspill i tverrfaglig team: Heri inngår det ukentlige behandlingsmøtet, samt fellessamtaler med behandlere.
 • Delta i psykoedukasjon sammen med klinisk ernæringsfysiolog/psykolog hvor pasienter undervises om kosthold og somatiske konsekvenser av spiseforstyrrelsen.
 • Undervise og veilede internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Cand.med.
 • Ønskelig med klinisk erfaring med spiseforstyrrelser / psykiatri.
 • Gode evner til, erfaring fra og interesse for tverrfaglige samarbeidsmodeller
 • Spesialistgodkjenning i relevant spesialitet (allmennmedisin, indremedisin/alternativt psykiater med interesse for somatikk) 

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du har:

 • Evne til samarbeid i tverrfaglig team, fleksibilitet.
 • Interesse for somatisk og psykisk helse i forhold til spiseforstyrrelser.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et godt og spennende arbeidssted med et unikt samarbeid i et tverrfaglig  team med høy faglig kompetanse.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Åse Minde
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91771096
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser
Sognsvannsveien 21
0372 Oslo
Søk på stillingen