Kort om arbeidsgiver

Ledig overlegestilling psykiater ACT teamet Moss

ACT (Assertive Community Treatment) er en modell for å gi oppsøkende, samtidige
og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser (F20-29
og F31), ofte også med tilleggsproblematikk, hvor ordinært behandlings- og
oppfølgingstilbud har hatt begrenset effekt. De fleste pasienter er i frivillig behandling, men en del er også underlagt tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold.

Det er to overleger psykiatri ansatt i temaet i dag. Utlysningen gjelder en tredje overlegestilling. 

ACT-teamet er tverrfaglig
sammensatt og har en teambasert tilnærming. Modellen er godt dokumentert og
utprøvd i mange land med gode resultater, også i Norge.

Moss ACT-team var pilotteamet på ACT i Norge, og ble etablert allerede i 2007.
Teamet driftes i et samarbeid mellom sykehuset Østfold, kommunene i
Mosseregionen, Vestby, Skiptvet og Indre Østfold kommune. Teamet består av 16
teammedlemmer med ulike profesjonsbakgrunner; psykiatere, lege,
psykologspesialist, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og merkantile. Alle
med relevante videreutdanninger. Teamet jobber ambulant og tilbyr langvarig
behandling i pasientens nærmiljø og der hvor pasienten er. Teamet arbeider på
dagtid fra kl. 08.00 - 16.00. 

ACT er for tiden med i et spennende forskningsprosjekt med et fase 3 studie. 

Søknader blir behandlet fortløpende. Intervjuer gjennomføres fortløpende etter gjennomgått søknad.

Tiltredelse ønskes så raskt som mulig.  

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig behandler for pasienter i ACT
 • Oppfølging av pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern
 • Behandle pasienter der pasientene oppholder seg  
 • Deltagende i forskningsstudie, fase 3 studie, som ACT deltar i
 • Jobbe tverrfaglig med de andre teammedlemmene
 • Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykiater
 • Erfaring med brukergruppen
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Bilsertifikat (manuelt gir)       
 • Gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper

 
 • Personlig egnethet blir vektlagt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i kontakt med pasienter, samarbeidspartnere og kollegaer
 • Fleksibilitet og stor arbeidskapasitet
 • Trygghet i egen yrkesrolle
 • Løsningsorientert
 • Interesse for å videreutvikle behandlingstilbudet til brukergruppen
 • Fungerer godt i team

Vi tilbyr

 • Å arbeide i et engasjert og faglig dyktig team med et godt arbeidsmiljø, lav turnover og lavt sykefravær
 • Å bli med på å videreutvikle det ambulante tilbudet til brukergruppen
 • Vi legger vekt på faglige oppdateringer med kurs og internundervisning
 • Mulighet for inntil 1 time trening i arbeidstiden ukentlig
 • Teamet er lokalisert i egne lokaler i Rygge kommune
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordninger gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Line Marie Sahlin Rostad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97076561
Arbeidssted
ACT-teamet Moss
Carlbergveien 6
1526 Moss
Søk på stillingen